Балнеолечение и морелечение за силен имунитет

Брой № 1 (64) / февруари 2022, Последствията на COVID-19 и балнеология

InSpiro: Последствията на COVID-19 и балнеологияПовече от 110 години, откакто е създаден първият български морски курорт Св. св. Константин и Елена, хората идват тук заради благоприятните за здравето биоклиматични условия, морето и морските бани, както и заради термалната минерална вода, която с лечебните си свойства спомага за осъществяването на пълноценна медицинска профилактика, рехабилитация и подобряване на общия тонус и имунитет на човека. Морелечението и балнеопрофилактиката имат дългогодишни традиции в курорта. Неслучайно тук в началото на 20 век със съдействието на царица Елеонора е създаден най-големият на Балканите санаториум за деца, застрашени от костно-ставна туберкулоза. Санаториумът се намирал до самия морски бряг, а основни за лечебното заведение стават принципите на въздушното лечение и закаляване, морелечението и калолечението. След като тук са излекувани хиляди болни деца, а състоянието на стотици е значително подобрено, Св. св. Константин и Елена придобива славата на първата морска климатична станция в България. В наши дни курортът предлага богато разнообразие от лечебни програми, в които се използват всички познати фактори за въздействие на морето и термалните води върху здравето и укрепването на човешкото тяло. Бутикови хотели, Медикъл и СПА комплекси, средиземноморска архитектура, чисто море, китни заливи, пространства за изкуство, най-добрите крайбрежни ресторанти – това са само част от предимствата на курорта Св. св. Константин и Елена за подобряване на здравето, общия тонус и имунитета.

 

 

Балнеотерапии с лечебна термална вода

 

Балнеолечебните фактори на минералната вода в курорта Св. св. Константин и Елена спомагат за повишаване на имунитета. Термалната вода е хипертермална, с температура 44-46 °C и средна минерализация 553 мг/л.

 

Съгласно експертна балнеологична оценка № 49/1901 от 2017 г. на Министерството на здравеопазването, водата в Св. св. Константин и Елена се определя като хидрокарбонатна, натриево-калциево-магнезиева вода, съдържаща йод, бром и метасилициева киселина в колоидно състояние. Този комплекс от катиони, аниони, минерални вещества и микроелементи определя лечебно-профилактичните свойства на водата. На базата на физико- химичния анализ и проведените проучвания, водата в курорта има показания за външно балнеолечение и профилактика на следните заболявания:

 • на опорно-двигателен апарат от дегенеративен и възпалителен характер;
 • периферна нервна система (радикулити, плексити, дископатии);
 • ортопедични и травматологични заболявания и постоперативни състояния;
 • заболявания на сърдечно-съдовата система (в неусложнена форма);
 • кожни заболявания;
 • гинекологични заболявания.

 

 

Благотворното влияние на водата върху човешкото тяло води до регулиране на ендокринни нарушения и дисбаланси, които са в неразривна връзка с общия имунен статус на организма. Лечебният ефект на термалната минерална вода се осъществява чрез три вида фактори на въздействие:

 

Термичен фактор – силата му зависи от температурата на минерална вода. Топлината представлява кинетична енергия на атомите и молекулите. Действието на термичните дразнения върху организма се осъществява по нервно-рефлекторен път. Първо те се възприемат от кожните терморецептори (колби на Краузе, телца на Руфини). Импулсите се предават по аферентни пътища до главния мозък. Всяко термично дразнене привежда в движение съответните звена в терморегулационната система. Центърът на терморегулацията е свързан по хуморален път с жлезите с вътрешна секреция (хипофиза, щитовидна жлеза, надбъбречни жлези). Така тези аферентни сигнали се трансформират в съдови, секреторни, двигателни и трофични актове, изравняващи топлинния баланс на организма

 

Стимулирането на жлезите с вътрешна секреция (и особено на ренин-алдостероновата секреция) въздейства благоприятно върху нарушенията на хеморегулацията и така се получава укрепване на имунния статус на организма.

 

Вторият фактор, чрез който се осъществява лечебното въздействие на термалната минерална вода, е механичният. При водолечение върху човешкото тяло действат следните механични моменти:

 • хидростатично налягане — то е пропорционално на височината на водния стълб. При човек със среден ръст 175 см и около 1,5 кв. м кожна повърхност на тялото, когато е потопен до шията във водата, се получава натиск от около 1125 кг. Той действа като лек, равномерно разпределен масаж по посока на лимфния и венозния отток от цялата периферия. Поради спадане на периферното съпротивление се получават следните ефекти:
 • артериалното налягане се понижава;
 • дишането се учестява, улеснява се експириума;
 • засилва се циркулацията на кръвта от периферията към жизнено важните органи (централна хемотрансфузия).

 

 

Всичко това допринася за противодействие на повишеното парциално налягане на въглеродния двуокис, пониженото парциално налягане на кислорода (понижената сатурация на кръвта), които се наблюдават при усложнено протичане на COVID-19 инфекцията със засягане на белите дробове и алвеоларния паренхим.

 

Втори механичен фактор е и подемната сила. Съгласно закона на Архимед, всяко тяло, потопено в течност, губи от теглото си толкова, колкото тежи изместената от него течност. Така може да бъде облекчен дихателният акт с положителен ефект върху газовия обмен и сатурацията на артериалната кръв.

 

Третият основен фактор, чрез който въздейства минералната вода, е нейният химичен състав.

 

Проникването на вода в кожата (процесите на абсорбция и имбибиция) е от порядъка на 2–4 мл/кв. см. През кожата могат да се резорбират някои газове (въглероден двуокис, сероводород, кислород). Последни научни изследвания на италиански учени сочат, че сероводородът потиска размножаването и унищожава коронавирусите. Може да се резорбират някои елементи като катиони и аниони, като най-добре се резорбират водо-липоидно разтворимите вещества. Освен резорбция, между кожата и водата става йонен обмен, който променя т.нар. йонна конюнктура на кожата, стимулира обмяната на веществата и същевременно променя нервно-вегетативния статус на организма към покачване на локалния и общия имунитет. Това също е желан ефект за регулация на дейността на ендокринните органи и телесната температура, които са тясно свързани с динамичната непрекъснатост на хомеостатичните функции и регулация на дишането. Физико-химичните свойства на термалната минерална вода в курорта Св. св. Константин и Елена определят и нейните балнеолечебни и балнеопрофилактични качества, както и разнообразните възможности за нейното използване в медицинската рекреация и спортно-закалителни процедури в Медикъл СПА центровете в курорта. Под ръководството и методичния контрол на специалист по Физикална и рехабилитационна медицина, добре обучен екип от рехабилитатори, кинезитерапевти и масажисти, се осъществяват различни лечебни, детокс, таласотерапевтични, уелнес и постковид програми. Те се използват за постигане на физическо и психическо здраве, цялостно възстановяване на организма и хармония между духа и тялото.

 

 

Морелечение

 

Природните ресурси на курорта Св. св. Константин и Елена се използват за балнеолечение и профилактика, а в съчетание с морелечение и актиничния комплекс (ултравиолетовите и инфрачервените лъчи в слънчевото излъчване) се постига превенция на човешкото здраве. Закалителните процедури край морския бряг могат да започнат с разходки и вдишване на йодни изпарения и отрицателно заредени аниони в морския въздух. Те въздействат благоприятно върху лигавицата на носоглътката, бронхиалното дърво и цялата респираторна система. Доказано е, че по нервно-рефлекторен път тялото е стимулирано да образува повече кортикостероиди от надбъбречните жлези, като така се подобрява общият имунитет. Йодните пари и анионите имат секретолитично действие, улесняват експекторацията и засилват локалния имунитет на лигавицата и горните дихателни пътища. За това допринася и халотерапията. Тя представлява лечение чрез солни изпарения и солни частици с големина 3–5 микрона, които, вдишани, стигат и до долните дихателни пътища и оказват своето лечебно въздействие. Аеройонотерапията се прилага при заболявания на дихателната система, алергични реакции, екземи, хипертонична болест в ранен стадий и други. Морелечението е следващата стъпка в повишаването на имунитета, тъй като в състава на морската вода има много соли и микроелементи. Морелечението в курорта Св. св. Константин и Елена се осъществява чрез морски бани, таласотерапия, морска аеротерапия, инхалации с морска вода и пелоидотерапия (калолечение по египетски метод с изсъхване на слънце). Използва се и благоприятният ефект на морски къпания, които стимулират закаляването на тялото, повишават имунната защита на организма чрез съставките на морската вода и актиничния комплекс на слънчевите лъчи. Учените отнасят морската вода към водите със сложен минерален състав. Солевият състав и микроелементите, както и разтворените газове азот, кислород, йод, бром и сяра допринасят за повишаване обмяната на веществата в целия организъм. Морските вълни имат особено силен балнеоефект. Тяхното движение въздейства на тялото подобно на масаж, по-различен от мануалните масажни техники.

 

 

Заключение

 

В заключение можем да посочим, че комбинацията от балнеолечение с термална минерална вода, морелечение и климатолечение, основано на уникалния микроклимат, предлагани в курорта Св. св. Константин и Елена, оказват благоприятно влияние върху:

 • цялостното състояние на организма;
 • укрепва се и се стимулира локалният и общият имунитет;
 • редуцира се стресът и преумората.

 

 

Всички тези ефекти са особено желани и са в унисон със съвременните тенденции за превенция на заболяванията и промоция на здравето, за да бъдем подготвени и да се преборим успешно с предизвикателствата на съвременния динамичен свят.

 

 

П.П. В изготвения материал са използвани научни данни от учебника по климатотерапия на доц. д-р Стамат Стаматов.


 

Вашият коментар