Диана Петкова

InSpiro-br3-2009-print_img_5

Бъбреци и бял дроб – заедно в болестта

През 1836 г. Richard Bright (1789-1858) (Фиг. 1), лекар в лондонската Guy’s Hospital, публикува патологоанатомичната макроскопска находка във вътрешните органи у сто болни, при които приживе се установява „албумин в урината”. Най-често авторът открива „твърд, гранулиран бъбрек”, „сбръчкан бъбрек” или „мек голям бъбрек”. Той приема реналното заболяване за първично, което води до различни органни промени. / прочети повече

InSpiro-br3-2009-print_img_32

Нарушения на съня при пациенти на хемодиализа

Терминалната хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) е значим медицински проблем в целия свят.  Нови проучвания демонстрират, че над 80% от пациентите на диализа съобщават за наличие на нарушения на съня. Синдромът на обструктивна сънна апнея, синдромът на периодично движение на крайниците и синдромът на „неспокойните крака” са нарушения, които се срещат по-често при пациентите на диализа, / прочети повече

InSpiro-br3-2009-print_img_103

250 години от рождението на ФРИДРИХ ШИЛЕР – ЛЕКАР И ПОЕТ

Даруващ щастие гений. Томас Ман   Йохан Кристоф Фридрих Шилер е роден на 10 ноември 1759 г. в Марбах на река Некар, град в пределите на тогавашното Вюртембергско херцогство. Освен него, в семейството на Йохан Каспар Шилер и неговата съпруга Елизабет Доротея (по баща Кодвайс) се раждат и три дъщери, към които братът е силно / прочети повече

InSpiro_br2-2009print_img_6

Неинвазивна вентилация при лечение на пациенти с остра дихателна недостатъчност

Неинвазивната вентилация (non-invasive ventilation, NIV) е въведена в клиничната практика през 30-те години на миналия век за лечение на пациенти с остра дихателна недостатъчност (ОДН). Тя е метод на лечение, при който вентилацията на белите дробове се осъществява без ендотрахеален тубус и без седиране на пациента, като за приложението й най-често се използва маска, поставена / прочети повече

InSpiro_br2-2009print_img_21

Респираторна палиация при пациентка с амиотрофична латерална склероза (АLS) и хиперкапнична дихателна недостатъчност

Пациентите с амиотрофична латерална склероза (ALS) имат лоша прогноза и се нуждаят от симптоматично лечение. Съвременни данни показват, че активното лечение на пациенти с ALS с неинвазивна вентилация подобрява качеството на живот и увеличава преживяемостта на живот. Клиничен случай на 64-годишна жена с ALS демонстрира 18-месечното лечение с неинвазивна и инвазивна вентилация в домашни условия.   / прочети повече

InSpiro_br1-2009-new2_img_55

Leopold Auenbrugger (1722 –1809) и перкусията

През 2009 г. се навършват 200 години от смъртта на Leopold Auenbrugger, виенски клиницист, открил за медицината и въвел в клиничната практика перкусията. Назад във времето През 1761 г. на бял свят се появяват две книги, на които им е съдено да станат класически в историята на медицината. Giovanni Batistta Morgagni (1682–1771), професор и ръководител / прочети повече

DPetkova_OSAS case Fig1

Синдром на обструктивна сънна апнея и енореза – клинично представяне и полисомнографски промени

Резюме Eнорезата е необичаен симптом при възрастни пациенти със синдром на сънна апнея (OSAS). Представен е клиничен случай на мъж на 37 години, който търси медицинска помощ по повод оплаквания от дневна сънливост, силно неравномерно хъркане и апноични паузи по време на сън. От 19 години има енореза с 3-4-кратни изпускания за всяка нощ, налагащи / прочети повече

Клиничен обзор върху идиопатичните интерстициални пневмонии

Дифузните интерстициални белодробни болести включват такива с позната етиология, каквито са колагено-васкуларните заболявния и свързаните с прием на медикаменти или вредности на околната среда, както и заболявания с непозната етиология, каквито са идиопатичните интерстициални пневмонии, грануломатозите и други белодробни заболявания с характерна хистологична картина (лимфангиолейомиоматоза, еозинофилна пневмония). Идиопатичните интерстициални пневмонии (ИИП) са хетерогенна група болести, / прочети повече

Petkova_01_IPAH-bl

Идиопатична пулмонална артериална хипертония

Редките заболявания се срещат по-често тогава,  когато за тях се мисли по-често. Anonymous   Идиопатичната пулмонална артериална хипертония (ИПАХ), наричана до скоро първична белодробна хипертония (ПБХ), е рядка болест, хартеризираща се с повишено белодробно артериално налягане, за което липсва видима причина. Тя се обозначава още като прекапилярна пулмонална хипертония. Диагнозата се поставя след изключване на / прочети повече

Petkova_02_OSAS-bl

Пулмонална артериална хипертония и белодробно сърце при синдром на обструктивна сънна апнея

Терминът дихателни нарушения по време на сън (ДНВС) обединява група състояния, които се характеризират с увреждане на дихателната регулация по време на сън. Към тези заболявания се отнасят протичащите с обструкция на горни дихателни пътища (ГДП) – обструктивна сънна апнея и обструктивно хъркане, както и такива без обструкция на ГДП, като централна сънна апнея, първична / прочети повече