Преустановяването на приложението на инхалаторни кортикостероиди при пациентите с ХОББ и редукция на риска от пневмония

Брой № 1 (34) / февруари 2016, Новости в респираторната медицина

Discontinuation of Inhaled Corticosteroids in COPD and the Risk Reduction of Pneumonia

Samy Suissa, Coulombe J and Ernst P

CHEST 2015; 148 (5): 1177 – 1183

Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) бяха широко използвани през последните години в терапията на ХОББ, въпреки че световните препоръки са за включването им към редовната бронходилататорна терапия  при наличие на риск от чести екзацербации. ИКС на практика се употребяват от 85% от пациентите с ХОББ. Според последните проведени проучвания оттеглянето на ИКС от редовната терапия на лека и средно тежка ХОББ не води до значителни  неблагоприятни последствия. Въпреки това съществуват все още неясни въпроси по тази тема. Например дали прекъсването на ИКС употреба намалява завишения риск от пневмонии, свързан с тяхното приложение. Проведените до момента проучвания относно тяхното оттегляне целят да докажат потенциалните промени в ефективността на терапията, приемайки, че прекратяването на ИКС прием ще намали риска от пневмонии. Въпреки това получените резултати относно изразеното становище са двусмислени.

В тази статия се оценява как преустановяването на ИКС приложение влияе върху честотата на сериозните пневмонии сред голяма група пациенти, които са проследени за продължителен период.

Използвани са здравноосигурителната база данни в Квебек, формирайки кохорта от пациенти с ХОББ, лекувани с ИКС от 1990 до 2005 г. и проследени до 2007 г. или до сериозно пневмония събитие, определено като първа хоспитализация заради пневмония или свързан с пневмония смъртен изход.

Кохортата се състои от 103 386 пациенти с ХОББ, употребяващи ИКС, от които за период от 4.9 г., 14 020 са хоспитализирани поради пневмония най-малко веднъж или е регистрирана смърт поради пневмония в извънболнични условия. Тези 14 020 пациенти са сравнени с 132 697 контроли от рисковата популация. Около 70 % от тях са прекратили приложението на ИКС в проследявания период.

Според получените данни прекъсването на ИКС терапия намалява риска от пневмония, налагаща хоспитализация, с 37%, които достигат до 50% на 4-ия месец след прекратяване на приема им. Освен това редукцията на риска е по-голяма за флутиказон, който се свързва  и с по-голям риск от пневмония.

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар