Предизвикателството хронична кашлица

Брой № 2 (26) / юни 2014, Хронична кашлица

Хроничната кашлица, дефинирана като кашлица с продължителност над 8 седмици, е вероятно най-голямото предизвикателство в общата клинична практика, един от най-честите поводи за посещение при личния лекар поради проблеми на дихателната система. Хроничната кашлица трябва да се различава от подострата кашлица, която се дефинира като кашлица с продължителност над 3 седмици (според някои автори – 4 седмици). Диагнозата и лечението на хроничната кашлица е вероятно най-подценяваният в сериозността си проблем в ежедневната практика на лекаря и поради това малко се познават механизмите и причините за възникването й. Това поражда сериозна инсуфициенция в подхода към лечение, който често е повърхностен и затова също така често неуспешен. Един преглед в сейфовете на MEDLINE информира, че най-честите три причини за хроничната кашлица са т.н. кашличен синдром на горните дихателни пътища или upper airway cough syndrome, по-рано обозначаван като постназален дрип (дължащ се на различни рино-синусни патологични състояния), астмата и гастроезофагеалният рефлукс, водещ до гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Веднага след тях по честота следва неастматичният еозинофилен бронхит. Разбираемо е, че при липса на друга болест насочването към изброените четири най-чести причини или комбинация от тях ще съкрати значително пътя към диагнозата.

Съзнавайки, че в по-широката медицинска практика липсва общ консенсус за лечение на случаите с хронична кашлица, с този брой на InSpiro ще запълним тази празнина и ще направим преглед на най-честите причини за хроничната кашлица, както и за терапевтичните подходи за справяне с всяка една от тях.

 

Ето две послания, които могат да ви помогнат в ежедневната практика:

  • При пациенти с хронична кашлица, непушачи, с нормална рентгенография на гръден кош и без анамнеза за лечение с АСЕ-инхибитори, диагностичното търсене трябва да се фокусира върху изброените по-горе четири причини (кашличен синдром на горните дихателни пътища по-рано обозначаван като постназален дрип, астма, ГЕРБ, неастматичен еозинофилен бронхит).
  • При всички пациенти с хронична кашлица трябва да се отхвърлят още в самото начало първите три най-чести причини (кашличен синдром на горните дихателни пътища, астма и ГЕРБ), независимо от характера на кашлицата, нейната времева характеристика в денонощието, липсата или наличието на експекторация. Симптомите при трите изброени състояния се припокриват и нямат специфичност.

 

Вашият коментар