Модерни тенденции в интервенционалната пулмология

Брой № 3(11) / септември 2010, Интервенционална пулмология

Пулмология тенденции

Уважаеми колеги,

Сред различните области на белодробната медицина, революционно променени от технологичния прогрес, интервенционалнта пулмология е един от най-очевидните примери. Доскоро се използваше терминът интервенционална бронхология, обединяващ всички диагностични и терапевтични процедури, извън конвенционалната бронхоскопия. Понятието интервенционална пулмология включва и новата сфера на действие на модерния пулмолог – медицинската торакоскопия (плевроскопия).

Диагностичната стойност на бронхоскопията при периферни лезии нарастна значително след въвеждането на ултратънките бронхоскопи и съответните им биопсични инструменти, особено в комбинация с авангардните системи за визуален контрол. Ендобронхиалният и ендоезофагеалният ултразвук позволяват оценка на всички зони лимфни възли, избягвайки нуждата от медиастиноскопия при много пациенти, подложени на предоперативно стадиране на белодробен карцином. Терапевтичните интервенционални процедури – лазер-резекция, електрокаутеризация, брахитерапия, фотодинамична терапия и стентиране – са стандарт в мултимодалния подход при малигнени белодробни болести, а методите за ендоскопска резекция на белодробния паренхим предоставят неинвазивна възможност за лечение при пациенти с хомогенен и хетерогенен емфизем.

В този брой на InSpiro представяме няколко обзора, съобразени с последните модерни тенденции в интервенционалната пулмология. Тъй като един брой на списанието е недостатъчен за всичко важно и интересно от тази област, ще продължим с актуални теми и в следващите, очаквайки и вашите въпроси, мнения и личен опит.

 Д-р Милена Енчевd


 

Вашият коментар