Лондон – памет и приемственост

Брой № 5 (38) / декември 2016, Новости при бронхообструктивните болести

Предистория

През май 1926 г. на Кралските докове в Нюхем, Източен Лондон, избухва обща стачка на работниците във въглищните мини, организирана от техните собственици и подкрепена от конгреса на профсъюзите във Великобритания. Болшинството от работниците, дошли да защитят правата си в този студен майски ден, работели в местната компания за металургия и корабостроене „Темза“. Нейният собственик – Арнолд Хил, вярвал в морала и борбения дух на своите момчета, защото знаел, че освен тежката работа и битие, тях ги сплотява и една любов – любовта към футболния клуб на компанията – Thames Ironworks.

На общата стачка трябвало да присъстват работници от още една голяма компания от Източен Лондон – компанията за консервирани храни JT Mortno’s, които също защитавали ревностно цветовете на своя клуб – Millwall Rovers. Те обаче оттеглили своята подкрепа. Така след 9 дни на протести и насилие профсъюзите прекратили стачката и исканията на работниците не били удовлетворени. Това историческо събитие, разиграло се на Кралските докове в Нюхем, окончателно разрушило и без това паянтовите мостове между двата големи футболни съперника на Източен Лондон – Thames Ironworks (днес – West Ham United F.C.) и Millwall Rovers (днес – Millwall F.C.).

Футболен клуб „Thames Ironworks“

История

Пътувайки до баща ми в леката железница на Лондон (Docklands Light Railway – DLR), в главата ми се подреждаха сцени от по-горната история. Последната ни спирка беше центърът за изложения ExCeL на английската столица (Exhibition Center London), който е разположен точно на тези Кралски докове. В ExCeL започваше 26-ят конгрес на European respiratory society – ERS. Броени часове ни деляха от една друга дестинация в Източен Лондон – новия стадион на West Ham United в Стратфорд. Така се събраха приемственост и история на Лондонските докове на този 3-ти септември. От баща на син се предаваха ценности – любовта към професията и любовта към футболния клуб. Двамата бяхме като онези работници от общата стачка през 1926 г. – с мисъл за пулмологията в главите и с West Ham United в сърцата.

   26-ти Конгрес на Европейското респираторно общество

Невъзможно е човек да види и чуе всичко, което го интересува, когато посещава Европейския конгрес по респираторна медицина. Физически е невъзможно. Нужно е отсяване на най-важното – избор на сесиите, в които можеш да получиш отговор на често задавани въпроси. Интересите ми към нарушенията на дишането по време на сън (НДВС) и неинвазивната вентилация (НИВ) ме отведоха на няколко такива сесии. Имах възможност да задам въпроси на световноизвестни специалисти по респираторна медицина и да чуя тяхното мнение. В следващите няколко реда ще представя няколко от посетените от мен сесии, зададените въпроси и получените отговори.

Телемониториране на вентилатор-зависими пациенти

През последните години в света на медицината се появи ново явление – телемониторирането. Заговори се за телемедицина, телетерапия, телерехабилитация и т.н. Модерните технологии позволяват да имаме ежедневен контакт с пациентите си, без да е необходимо да идват при нас или ние да ходим при тях. Такива практики в сферата на НДВС вече има и в България. Сесията, посветена на тази тема, бе модерирана от големите имена в НИВ и интензивното лечение Michael Dreher и Nicholas Hill. Бяха представени потенциалните ползи от този метод за проследяване, например в домашната вентилация на пациенти с дихателна недостатъчност (ДН) и невромускулни болести, в превенцията на екзацербациите (ЕКЦ) при пациенти с ХОББ на домашна НИВ и в използването на метода за целите на рехабилитацията. Засегнаха се и многобройните проблеми на телемониторирането като: индикации, кой да го извършва, цена, каква техника ще се ползва, кой ще следи за легалните и икономически параметри. В края на сесията Nicolino Ambrosino представи консенсуса на ERS за телемониторирането, който бе публикуван през март 2016 година в Европейския респираторен журнал1. Документът представя основните достижения, проблеми и насоки за бъдещо развитие в тази област. Накрая Ambrosino завърши лекцията си със следното обръщение към младите лекари в залата: „Искам да предупредя младите колеги в тази зала, че с развитието на модерните технологии в близко бъдеще нуждата от доктори ще става все по-малка“.

Шофиране и сънливост

С голям интерес очаквах обединеният симпозиум на ERS и Европейското дружество за изследване на съня (European sleep research society – ESRS), който тази година се занимаваше с проблема за шофирането със сънна апнея. Този проблем бе отразен в InSpiro преди време и е особено актуален поради излязлата в края на 2015 г. Европейска директива, която задължава страните членки на Европейския съюз (в това число и България) да направят промени в законите си за даване на шофьорски разрешителни (т.нар. шофьорска книжка). Залегналите в нея промени изискват задължително изследване за наличие на НДВС и висока дневна сънливост и провеждане на лечение и мониториране. Тези промени година покъсно все още са мираж за нашата здравна система. Големи имена в световната медицина на съня участваха в симпозиума. Председателите Winfried Randerath и Maria Bonsignore модерираха четири лекции, в които Jim Horne, Joan Santamaria, Walter McNicholas и Renata Riha разглеждаха какво е сънливост, как да я измерим, какво я причинява, как засяга нашето ежедневие, как се лекува и как се проследява. Всички тези въпроси касаят един световен проблем – сънливостта при шофиране. Американските проучвания показват, че високата дневна сънливост е причина за 20% от пътно-транспортните произшествия в САЩ2.

London Stadium или Olympic Stadium – новият дом на Уест Хем Юнайтед

В своята лекция “Sleep apnoea syndrome and the EU directive“ Walter McNicholas представи Европейската директива за шофьорските разрешителни. Имах възможност да го попитам как смята, че би могла да се приложи тя в България при липсата на каквито и да е условия от страна на здравната система и държавата. Той отговори, че тази директива е една законова основа, върху която държавите членки трябва да надграждат, но ако действия в посока на това не бъдат предприети, в близко бъдеще ще последват санкции и заставяне от страна на Европейския съюз.

Иновации в посока персонализирана терапия на нарушенията на съня

Един от шестте симпозиума на компанията ResMed, представени по време на Европейския конгрес, се занимаваше с персонализираната терапия при болните с НДВС. Освен различен подход според пола, клиницистите трябва да съобразяват PAP-терапията на своите пациенти и с вида на дихателните нарушения, които имат. „AirSense 10 AutoSet for Her“ е опит в това направление. Вентилацията с този апарат, който е проектиран изцяло за лечение на обструктивна сънна апнея при жени, е съобразена с някои особености в дишането на жената по време на сън.

Най-интересната тема в тази сесия бе темата за адаптивната сервовентилация в лечението на различните видове сънна апнея. Тази тема е особено актуална след миналогодишното представяне на данните от SERVE-HF проучването на компанията ResMed3. Едва ли имаше по-подходящ лектор за презентацията от тазгодишната носителка на ERS-наградата Jean-Claude Yernault Lecture Award – професор Anita Simonds, награда за активни членове на ERS с изключителни постижения в обучението в сферата на респираторната медицина. В контекста на данните от проучването SERVE-HF и във връзка с широко разпространените практики в лечението на централната сънна апнея при пациенти със сърдечна недостатъчност в България имах възможност да попитам лично проф. Simonds уместно ли е прилагането на CPAP с фиксирано налягане при тези от тях с ЧейнСтоуксово дишане и фракция на изтласкване под 45%. Според нея прилагането на какъвто и да е вид вентилация след последните данни, които имаме, е неуместно и опасно, но тъй като тези болни загиват най-често от ритъмни нарушения, ако ритъмът на сърцето е подси гурен от пейсмейкър или друг тип устройство, е по-безопасно да се прилага вентилация при тях.

Домашна НИВ на пациенти с ХОББ: нови перспективи от проучването HOT-HMV

Безспорно най-горещата тема в света на НИВ на този конгрес бе представянето на предварителните данни от проучването HOT-HMV. Всички големи имена в сферата на НИВ присъстваха на нея. Изненадаващо за мен, аз бях единственият българин на лекцията. Нещата, които бяха представени в тази сесия, ще променят практиката и мисленето по отношение на домашната вентилация и кислородотерапия (ДКТ) при болните с ХОББ.

През 2010 година екипът на Patrick Murphy се нагърби с тежката задача да проучи предимствата на комбинацията НИВ/ДКТ спрямо самостоятелното приложение на ДКТ при болните с ХОББ и тип 2 хронична ДН по отношение на тяхната преживяемост и честотата на ЕКЦ и хоспитализациите4. HOT-HMV е мултицентрово, рандомизирано, контролирано проучване, в което са включени 116 пациента с ХОББ след тежка ЕКЦ на болестта. Първична цел е преживяемостта, свободна от хоспитализации, дефинирана като времето от включването на пациента в проучването до настъпването на хоспитализация или смърт, измерено в рамките на една година. Вторични цели са белодробната функция и качеството на живот.

Голямото облекчение за целия екип са положителните резултати от проучването, тъй като HOT-HMV установява период от средно 4.3 месеца без хоспитализации или смърт за пациентите в групата с НИВ/ДКТ в сравнение с 1.4 месеца за тези само с ДКТ. Това е близо 50% по-нисък риск за рехоспитализация или смърт сред тези болни.

Anita Simonds – новият носител на ERS Yernault Lecture Award

   Заключителни слова

Моето второ посещение в Лондон ме лиши от възможността да гледам любимия си футболен отбор да се бори за победата. Тази борба бе отредена на английския национален отбор. Изпълних обаче един ритуал за приемственост и посвещение – стъпих с баща си на тревното покритие на новия London Stadium. Във футбола и медицината приемствеността е важна. Тя придава допълнителен смисъл на любовта и професията – превръща ги във фанатично призвание. Втората ми визита в хаотичния Londinium ми даде нова доза любов и познание. Бях презареден

Фотография

Мойсей водил четиридесет години из пустинята живелите в робство евреи. Не е случайно. Силна държава не се гради от народ без кауза и дръзновение….

                                            Снимка: Георги Байчев

Литература:

1. Ambrosino N, Vitacca M, Dreher M, et al. Tele-monitoring of ventilator-dependent patients: a European Respiratory Society Statement. Eur Respir J, 2016; In press

2. Strohl KP, Brown DB, Collop N et al. An official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline: sleep apnea, sleepiness, and driving risk in noncommercial drivers. An update of a 1994 Statement. Am J Respir Crit Care Med., 2013; 187(11):1259-66.

3. Cowie MR, Woehrle H, Wegscheider K et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure. N Engl J Med, 2015; 373:1095-1105

4. http://www.resmed.com/us/en/consumer/ newsandinformation/news-releases/2016/ hot-hmv-trial-and-results.html


 

Вашият коментар