Латентна туберкулозна инфекция – практиката в България

Брой № 4 (20) / декември 2012, Латентна туберкулозна инфекция

Интервю с доц. Владимир Ходжев

Замислят ли се лекарите от другите клинични специалности за наличието на латентна туберкулозна инфекция?

За съжаление, не. Изключение правят специалистите ревматолози, които лекуват с биологични продукти. Би трябвало за латентна туберкулозна инфекция да се интересуват и онколози, хематолози, които прилагат цитостатично лечение, а също така и инфекционисти, ендокринолози, нефролози и др., които лекуват имунокомпроментирани пациенти.

Представляват ли носителите на латентна туберкулоза риск за близките си и за околните?

Не.

Смятате ли, че е възможно по-често развитие на туберкулозна болест при пациенти на диализа, със захарен диабет или на лечение с кортикостероиди и други имуносупресори?

Да.

Какъв е алгоритъмът при пациенти, на които предстои да се провежда лечение с анти –TNFα препарати.

Необходимо е да се осъществи щателна анамнеза, пулмография, IGRA тест и обобщение от специалист по пневмология и фтизиатрия. Според „Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция”, което е издание на Министерство на здравеопазването (МЗ), се препоръчва самостоятелно прилагане на IGRA тестове преди започване на anti-TNFa терапия (стр.23 5.2.6.3.2.). За съжаление, според моите наблюдения това не се прави. По-често се осъществява само пулмография и туберкулинов кожен тест, което е крайно недостатъчно.

Считате ли, че при деца някой от двата IGRA тестове ще е по-удачен след пробата на Манту?

Според цитираното по-горе методично указание на МЗ (стр. 24) случаите, в които може да се предпочете използването на T-SPOT.TB, са:

  • Пациенти с HIV/СПИН, с изразен имунен дефицит, при които абсолютният брой на CD4+ T-лимфоцити е < 50 клетки/мкл.
  • Деца с HIV/СПИН.
  • Пациенти, получаващи имуносупресивна терапия.
  • Деца на възраст до 5 години.

Според Вас необходимо ли е пълно или частично поемане на цената на IGRA тестовете от МЗ и НЗОК?

Според мен реимбурсирането на IGRA тестовете ще ги направи достъпни за по-широк кръг лица. Това ще доведе до преки клинични ползи за тях.


 

Вашият коментар