Костадин Пампов: Буда и Кастанеда*

Брой № 2 (45) / април 2018, Белодробен микробиом и обоснована антибиотична терапия

 

Костадин Пампов, преподавател по философия и история в ЕГ „Бертолт Брехт”, гр. Пазарджик   

 

Изплашено врабче влетяло в пазвата на древноиндийския мъдрец Буда.

 

Долетял сокол и поискал врабчето, за да го изяде.

 

Мъдрецът отговорил, че ще запази живота на врабчето. Тогава соколът казал на Буда, че трябва да му даде нещо в замяна. Да отреже от тялото си месо, колкото тежи врабчето.

 

Последвало съгласие и от небето се появили везни.

 

Мъдрецът отрязал от себе си парче и го сложил върху едната везна. В другата скочило врабчето и тя се допряла до земята.

 

Везните не застанали в равновесие и при второто парче. При третото също. Буда режел парчета от тялото си и ги слагал на своята везна, но тази с врабчето не се повдигала… Целият вече в кръв, мъдрецът се хвърлил върху везната си и едва тогава двете се изравнили…

 

Подобен разказ има Карлос Кастанеда в книгата си „Пътуване към Икстлан”.

 

Писателят наблюдавал бръмбар, който мъкнел непосилен за него товар. Струвало му се, че бръмбарът въобще не забелязва неговото присъствие. Че двамата са от различни светове.

 

В един миг обаче видял, че някаква сянка се плъзнала по наблизо стоящия камък и потънала в земята.

 

Това всъщност била Сянката на Смъртта, обгърнала него и бръмбара.

 

Писателят вече нямал съмнение, че той и бръмбарът са от един свят… Смъртта ги правела равни…

 

Аз пък нямам съмнение, че Везните на Живота от притчата за Буда и Сянката на Смъртта от разказа на Кастанеда са две проникновени послания от дълбините на Вселената.

 

* Фрагмент от книгата „По стъпките на спомена” на Костадин Пампов


 

Вашият коментар