Електронни цигари

Брой № 3 (19) / септември 2012, Болести на белия дроб, причинени от тютюнопушене

В юнския брой на Chest (Chest 2012 ; 141 ( 6 ): 1400 – 1406) са публикувани статии, посветени на употребата на т.нар. електронни цигари, актуални вече и в нашата страна, особено след влязлата в сила от 1.06.2012 г. забрана за тютюнопушенето на закрити обществени места. В първата статия Mark Avdadovic и Susan Murin акцентират на необходимостта от задълбочени изследвания върху ефектите на електронните цигари върху белодробната функция. Те представят изследването на Vardavas et al. (втората статия), проведено в Гърция, показващо недвусмислено, че дискутираните устройства не са безвредни за белия дроб, както се твърди в рекламите за тях. Поради интереса към електронните цигари, си позволяваме да ви предоставим превод с малки съкращения на статията на Mark Avdadovic и Susan Murin, като накратко представяме и проучването на гръцките колеги.

 

Няма такова нещо като безплатен обяд… или дръпване

Mark V. Avdadovic, MD; Susan Murin, MD, FCCP. Chest, Vol.141, Jun 2012

Оригинално заглавие: Electronic Cigarettes, No Such Thing as a Free Lunch… or Puff

 

Като специалисти по пулмология много от нас нямат съмнения относно т.нар. „електронни цигари”(е-цигари). Тези устройства, наречени електронни системи за доставка на никотин, (ЕСДН, electronic nicotine delivery systems, ENDS) от СЗО, се разпространяват на пазара в САЩ от 2007 г. Пациентите вероятно научават повече за тези устройства от рекламите, чатовете, или от разговори, отколкото ние, лекарите, от медицинската литература. Понастоящем ЕСДН не са дефинирани от Агенцията на САЩ по храни и лекарства (US Food and Drug Agency, FDA) като медицински устройства, защото скорошни съдебни решения отричат правото на Агенцията да ги определи като такива. Поради това производителите на ЕСДН не са задължени да определят сигурността и ефикасността на тези устройства и ние разполагаме с малко данни, с които да отговаряме на най-важните въпроси на пациентите: средство за отказване на цигарите ли са е-цигарите?; Те безвредна алтернатива ли са на цигарите, както твърдят производителите им?

Vardavas et al. изследват непосредствения ефект на парите на е-цигарите върху механиката на дихателните пътища (ДП)1. Изследваните лица, здрави пушачи без хронични белодробни болести, са инхалирали в продължение на 5 минути парите на разпространени в търговската мрежа е-цигари. Задълбочен анализ на белодробната функция (БФ), включително и чрез осцилометрия и спирометрия е показал, че след инхалирането на парите на е-цигарите пациентите са имали значително повишение на съпротвлението на ДП. Не са били установени значими ефекти върху ФЕО1, ФВК или ФЕО1/ФВК. При пациентите е било наблюдавано и значимо снижение на фракцията на издишания азотен оксид (FENO). При контролната група пациенти, инхалирали пари от контролни цигари, не са били наблюдавани промени във FENO или съпротивлението на ДП. Промените в механиката на ДП и във FENO, наблюдавани при пациентите, използващи е-цигари, са били много сходни с тези, наблюдавани веднага след инхалиране на тютюнев дим2. Тези данни навеждат на мисълта, че дългосрочната експозиция на ЕСДН, подобно на употребата на цигари, може да предизвика по-постоянни промени в БФ. Авторите на изследването коректно посочват, че за това само може да се предполага и че са необходими по-задълбочени проучвания върху дългосрочните ефекти на ЕСДН.

Въпреки че ЕСДН се предлагат на пазара от много производители, те имат сходни характеристики. Устройствата използват захранвано от батерия нагряващо устройство за изпаряване на никотиновия разтвор от заменяемия пълнител. Този процес се задейства от спадане в налягането, получаващо се, когато потребителят вдиша през устройството. ЕСДН наподобяват цигарите, като доставят никотин под инхалационна форма и като наподобяват и някои от поведенческите аспекти на употребата на цигари. Пълнителите се произвеждат за различни концентрации на никотин и предлаганите на пазара разтвори за пълнене съдържат различни концентрации никотин3. Най-често срещания носител на никотин в пълнителите е пропилен гликолът, като могат да бъдат използвани и други вещества. Ефикасността на системната никотинова доставка чрез е-цигарите е много вариабилна, като фармакокинетиката по-скоро наподобява тази на никотин-заместителните терапии, отколкото на истинските цигари4,5. Рекламните материали за ЕСДН наблягат на безопасността на устройствата, сравявайки ги с цигарите като посочват, че аерозолите или парите, доставяни чрез устройствата не съдържат катрани, карциногени и други химикали, откривани в цигарения дим. Поради опасенията за сблъсък на интереси на FDA, ЕСДН не се продават като средства за спиране на тютюнопушенето.

Използващите ЕСДН са бивши или настоящи пушачи, които са предпочели устройствата поради различни причини, включващи по-ниската цена, в сравнение с обикновените цигари, възможността устройствата да се използват на места, на които тютюнопушенето е забранено, потискане на никотиновия глад, очакваната по-ниска токсичност, в сравнение с традиционните тютюневи цигари6. Понастощем няма проведени рандомизирнаи контролирани клинични проучвания върху ЕСДН като средства за спиране на тютюнопушенето. ЕСДН са по-често използвани от активни пушачи като алтернатива на цигарите, отколкото като средство за спиране на тютюнопушенето, въпреки че някои потребители на ЕСДН намаляват или преустановяват употребата на цигари7. Като се има предвид краткото време, за което ЕСДН са на пазара и неяснотите около дългосрочните начини на употребата им, вероятно те, както и цигарите и другите никотинови продукти, ще бъдат използвани от потребителите им за дълги периоди от време. Ние като лекари, както и нашите пациенти, се нуждаем и заслужаваме да получим достатъчна информация за безопасността на тези устройства като алтерантива на цигарите и другите методи за спиране на тютюнопушенето, за да направим информиран избор и да дадем правилни препоръки. Въпреки че FDA е определила тези устройства като тютюневи изделия, не е ясно какво ще последва от това и как това ще промени продажбата, производството и качествения контрол на ЕСДН.

Изследването на Vardavas et al., въпреки, че е скромно по обем, обхват и изводи, осигурява някои необходими данни за потенциалната вреда на е-цигарите. Ясно е, че са необходими повече изследвания върху дългосрочните ефекти на устройствата, особено при пациенти с хронични болести на ДП. В момента ние разполагаме с информация, даваща ни основание да заявим, че употребата на ЕСДН причинява краткосрочни странични ефекти, подобни на тези от употребата на цигари, и можем да кажем на нашите пациенти, че няма такова нещо като безплатен обяд…, или, в случая с ЕСДН, без(вредно) дръпване.

Превод: д-р Пламен Титоренков, ВМА, КПФ

Литература:

 

 1. Vardavas CI , Anagnostopoulos N , Kougias M , Evangelopoulou V , Connolly GN , Behrakis PK . Short-term pulmonary effects of using an electronic cigarette: impact on respiratory fl ow resistance, impedance, and exhaled nitric oxide . Chest . 2012 ; 141 ( 6 ): 1400 – 1406 .
 2. Karrasch S , Ernst K , Behr J , et al ; KORA Study Group . Exhaled nitric oxide and infl uencing factors in a random population sample . Respir Med. 2011 ; 105 ( 5 ): 713 – 718 .
 3. Cobb NK , Abrams DB . E-cigarette or drug-delivery device? Regulating novel nicotine products . N Engl J Med . 2011 ; 365 ( 3 ): 193 – 195 .
 4. Eissenberg T . Electronic nicotine delivery devices: ineffective nicotine delivery and craving suppression after acute administration. Tob Control . 2010 ; 19 ( 1 ): 87 – 88 .
 5. Bullen C , McRobbie H , Thornley S , Glover M , Lin R , Laugesen M . Effect of an electronic nicotine delivery device (e cigarette) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: randomised cross-over trial . Tob Control . 2010 ; 19 ( 2 ): 98 – 103 .
 6. Etter JF , Bullen C . Electronic cigarette: users profi le, utilization, satisfaction and perceived effi cacy . Addiction . 2011 ; 106 ( 11 ): 2017 – 2028 .
 7. Polosa R , Caponnetto P , Morjaria JB , Papale G , Campagna D ,Russo C. Effect of an electronic nicotine delivery device (e-cigarette) on smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study . BMC Public Health . 2011 ; 11 : 786 .

 

Един коментар към “Електронни цигари”

Отговори
 1. !!! казва:

  Изследване на гръцки учени !!!
  Гърците са най-яростните пушачи в света и ел.-цигари са много вредни за производителите на тютюневи цигари в Гърция естествено !
  Точно гърци ли намерихте да цитирате бе , платени … !

Вашият коментар