Един от загиналите

Брой № 2 (70) / април 2023, Пулмологични проблеми в педиатрията

Цветан Спасов е роден на 1 ноември 1919 г. в гр. Плевен. Като ученик е активен сътрудник на в-к „Въздържателче“ и на други детски вестници и списания. В Плевенската гимназия продължава литературните си занимания. Участва в литературните четения, устройвани от литературния кръжок „Златоструй“. Член на РМС (1937). Завършва средно образование със специална награда от родителско-учителския комитет (1938).

 

Студент е в Юридическия факултет на Софийския университет. Активен деец на БОНСС. Занимава се с публицистична и литературна дейност. Участва в работата на есперантския конгрес (1939) и в създаването на литературния кръжок „Ракитин“ към читалище „Съгласие“ (Плевен).

 

Участник в Съпротивителното движение по време на Втората световна война. Заплашен от арест на 8 март 1942 г., излиза в нелегалност. През 1942 и 1943 г. Плевенския военен съд го осъжда задочно на смърт по ЗЗД. През есента на 1943 г. участва в създаването на Бъркашката партизанска чета и е неин политкомисар. Пише стихове и публицистични статии.

 

На 14 февруари 1944 г. попада в обкръжение и в ожесточената престрелка Цветан Спасов се самоубива с последните си патрони.

 

Поетичното и публицистичното му творчество е издадено след 9 септември 1944 г.

 

Поезията му се характеризира с чистота и идеализъм. Цветан Спасов е силно социален поет, но социалният му протест намира лиричен израз, не си служи с лозунги, отсъства оголен партиен патос. Това говори за наличие на силна поетична дарба.

 

В творба като „Преселници“ се появяват естествени асоциации със „Заточеници“ на Яворов. В стиховете на Цветан Спасов се усеща влиянието на Смирненски и Дебелянов, откриват се паралели с Вапцаров. В “Завръщане“ усещаме силен порив към Свобода, жажда по духовност, стремеж към духовен живот.

 

Цветан Спасов е великолепен лирик, в което се убеждаваме от цялото му творчество. В стиховете си той жадува за промяна, изпълнени са с чист идеализъм. Той загива на възрастта на Смирненски. Можем само да съжаляваме за рано прекъснатия живот и творчество на един безспорно даровит поет.

 

 

***

 

Като майчина пазва,
като топла усмивка
на събудено малко дете
мойта обич е кротка,
мойта обич е топла и тиха

тя прилича на синьо небе.

 

Нека тича керванът на дните,
нека малката черна стрелка
да лети като весела птица
по широкия бял циферблат

не съм никога сам

аз съм винаги с тебе,
моя верна любов
моя хубава песен!

 

Нека черните бесни вълни
на живота в морето безкрайно
блъскат мойте гърди

с тебе тежките рани,
с тебе всички беди
ще посрещна със горда усмивка!

 

Нека няма спокойни минути,
нека няма и кротка почивка!
Нека с грубите тежки юмруци
и животът суров ме притиска

аз ще бъда доволен,
аз ще бъда честит,
аз ще мога открито
и със чест да се боря,
щото ти си със мене,
моя вярна любов
моя хубава песен!

 

1938 г.

 

 

Преселници

 

Спомни оная прашна върволица
от хора плачещи, коли и псета.
Как черна бе и в малките дечица
онази обща мъка… помниш ли
как бяха тъмни техните очи?

 

На изток ден се раждаше приветен,
а мрачни станаха кат нощ душите,
кога обърнаха за поздрав сетен
изморен взор към родните земи,
пропити с пот и кървави сълзи.

 

И тръгнаха тогаз за край незнаен
с наведени глави, с гърди разбити.
Пред тях един надежден път безкраен,
зад тях – един залюбен беден край,
живени дни сред бедствия безкрай.

 

Спомни оная прашна върволица
от хора плачещи, коли и псета.
Преселници… И в малките дечица
бе черна мъката…Ти помниш ли
как бяха тъмни техните очи?

 

 

Нашата улица

 

Ти ме питаш по нашата улица
все така ли до днес е било,
все така ли безспирно се трудят
тия хора в безкрайно тегло.

 

Тук децата израстват със гърбици,
със безкръвни и болни лица
и на кръст всяка майка разпъната
над децата увяхва със плач.

 

А бащите със ниските надници
пият вино и псуват безкрай –
дъщерите им всичко продадоха
за насъщния хляб и дърва.

 

Тука няма почивка и празници,
а животът е скучен и стар.
Като стара бездушница-мащеха
той изцежда от нас радостта.

 

Но и ний радостта си не даваме,
че във всяко бедняшко сърце
като някакво кърваво пламъче
безконечно надеждата грей.

 

Всеки ден една чудна тревога
в нашта улица мощно расте.
Тя ще стигне до нейде и после
като буйна река ще прелей!

 

 

Завръщане

 

Аз ида отгоре! Високо
по сини вършини вървях.
Сега се завръщам отново
сред шумния каменен град.

 

Аз ида отгоре! Там, дето
се стига с орлови крила
и дето в целувка небето
с земята са впили уста.

 

Аз ида отгоре! Там, дето
се диша на воля и де
по-жадно забива сърцето

човешкото малко сърце.

 

Аз ида отгоре! Аз ида
на слънцето син ведролик

отново живота жадуван
да срещна със устрем велик!

 

1938 г.


 

Вашият коментар