Диагностика и лечение на психогенната, хабитуалната и тиковата кашлица

Брой 1 (29) / февруари 2015, Новости в респираторната медицина

Системен обзор

Management and diagnosis of psychogenic cough, habit cough, and tic cough.
A systematic review

Haydour Q, Alahdab F, Farah M et al.

CHEST 2014; 146(2):355- 372

 

Синдромът на горните дихателни пътища (преди наричан постназален дрип синдром), астмата, неастматичният еозинофилен бронхит и ГЕРБ са най-честите причини за хронична кашлица при възрастни. Какво са психогенна, хабитуална и тик кашлица? Те не са добре дефинирани, но наличните проучвания по темата ги опре­делят като случаи на кашлица без ясна пулмонална или екстрапулмонална (напр. ГЕРБ) етиология при наличие на някои клинични характеристики и/или връзки с психичен проблем. Смята се, че характерни черти за тези три вида хронична кашлица са: повтаряща се, шумна, суха, креслива кашлица, липсваща през нощта.

В  американската класификация на болестите (DSM-IV) психогенната кашлица е включена като „соматично симптоматично разстройство” или „дисоциативно разстройство”, хабитуалната кашлица като „хронично гласово-тиково разстройство”, а тик кашлицата – като част от „синдрома на Туре”. Журналът CHEST дефинира и друг вид хронична кашлица, т.нар. необяснима кашлица като: кашлица без установена органична етиология, при която промените в поведенческата и психиатричната терапия не дават резултат.

Вземайки предвид липсата на специфични клинични белези и диагностични тестове, психогенната кашлица се разглежда като диагноза на изключването. Терапията й е сложна и включва редица неконвенционални методи на лечение. Според наличните проучвания нефармакологичните методи са по-ефективни от фармакологичните. Използват се следните подходи:

  1. Хипнотерапия/самохипноза – използвана при 96 пациенти, получили инструкции от пулмолог или психолог, обучени в методите на хипнозата. Кашлицата се повлиява в 78% от случаите и преминава в 5% от тях.
  2. Сугестивна терапия – някои проучвания използват одеяло, увито около гърдите на пациента или небулизиран лидокаин, разреден в обикновен физиологичен разтвор като метод за отвличане на вниманието.
  3. Инжектиране на гласните връзки с ботулинов токсин тип А – ефективен при деца, но често дава рецидиви на кашлицата.
  4. Техники на гласова терапия и когнитивна психотерапия.

Доказателствата, подкрепящи конкретни стратегии за дефиниране, диагностика и лечение на психогенна, хабитуална и тик кашлица са недостатъчни и с ниско качество. Желанията и предпочитанията на пациента, както и наличността на потенциални терапевтични методи, трябва да ръководят лечебния процес.

 


 

Вашият коментар