Без компромиси при лечението на децата

Брой № 2 (70) / април 2023, Пулмологични проблеми в педиатрията

„Primum non nocere“ е фундаментален принцип в изкуст-вото на лечителя. Още повече, когато пациентите са деца, не бива да бъдат допускани компромиси. Както ненавременното започване на лечение може да се отрази негативно на пациентите, така за жалост и ненужното или неадекватно приложение на медикаменти може сериозно да навреди. Независимо че поне на хартия живеем във времето на „медицината на доказателствата“, на практика, в лечението на редица ежедневно срещани състояния, като риносиунит, бронхит, екзацербация на астма, остра и хронична кашлица, цари терапевтичен хаос. Авторите в този брой дават конкретни и утвърдени препоръки за диагностично и терапевтично поведение в помощ на педиатрите, работещи както в доболничната помощ, така и в големите университетски клиники. Следвайки ги колегите ще бъдат уверени в действията си и ще могат да предадат това чувство на родителите на своите пациенти.

 

Гост редактори на настоящия брой, посветен на детската респираторна патология са педиатрите и детски пулмолози доц. Ирен Цочева, дм, началник на Отделение по педиатрия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, и д-р Снежина Лазова, дм, главен асистент в същото звено, и консултанти в МЦ INSPIRO.

 

 

Доц. Ирен Цочева, дм,
началник на Отделение по педиатрия
на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

 

Д-р Снежина Лазова, дм,
главен асистент в Отделение по педиатрия
на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

 


 

Вашият коментар