Акцент на началната страница

Статията ще бъде включена в секция „В този брой“ в началната страница.

Роля на епителните цитокини в патогенезата на астма

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Диагностика в медицината на съня – поглед към бъдещето

Използвани съкращения:   ИИ – изкуствен интелект ОСА – обструктивна сънна апнея ПСГ – полисомнография ЕЕГ – електроенц ефалография ЕКГ – електрокардиография EМГ – електромиография ЕРГ – електроретинография BAI – индекс на мозъчната възраст PPG – фотоплетизмография NREM – сън без бързи очни движения REM – сън с бързи очни движения   Сънят е изключително / прочети повече

Клинична алергология – какво ново през 2022?

Съвременното здравеопазване изисква проактивен и индивидуализиран подход, съчетаващ прецизна диагностика и персонализирано лечение. Съответно, подходът към пациенти с алергични болести включва нови разработки в областта на персонализираната медицина, фенотипизиране и ендотипизиране на болестта, както и разработването и прилагането на надеждни биомаркери. Въвеждането на биологични препарати в клиничната практика увеличава необходимостта от биомаркери за по-прецизен подбор / прочети повече

Новости в респираторната медицина през 2022 г. Пулмонална хипертония – диагноза и лечение.

Използвани съкращения:     ПХ – пулмонална хипертония ЛАМ - лимфангиолейомиоматоза ИПАХ – идиопатична пулмонална артериална хипертония ХТЕББ – хронична тромбоемболична белодорбна болест БПА – балонна пулмонална ангиопластика ХТЕПХ - хронична тромбоемболична пулмонална хипертония ДСК - дясна сърдечна катетеризация сПАН – средно пулмонално артериално налягане ПСС – пулмонално съдово съпротивление ПАВН – пулмонално артериално вклинено налягане ПАХ - пулмонална артериална хипертония КпкПХ  – / прочети повече

ХОББ: Дискусия около понятията – дефиниции, диагностични критерии, таксономия

Използвани съкращения: ДП – дихателни пътища ИКС - инхалаторни кортикостероиди КТ - компютърна томография ФОВ - фиксирана обструкция на въздушния поток ХБ - хроничен бронхит   ХОББ има нарастващо глобално разпространение и е голям товар за здравеопазването на всяка държава. Болестта придоби епидемиологични размери с над 300 милиона болни по целия свят, имайки предвид обстоятелството, че близо 70 % от болните остават недиагностицирани, / прочети повече

Имаме нужда от будилник за моралните ни рефлекси

В памет на Борис Георгиев (01.11.1888 – 09.04.1962 г.)   Човекът е условна окръжност, с определен център и неопределена периферия. В центъра са човешките добродетели, ценности, които ни държат на пределно разстояние от животинския свят – любов, приятелство, състрадание, алтруизъм, толерантност, отговорност, щедрост, отношение към ближния като към равноправно и равноценно човешко същество с неотменими / прочети повече

InSpiro_Korica_br3_2023__169x225

Без загалвие

      Tрудно изкачване, самота по презумпция, премерени думи, преглътнати истини, понесени удари, кръв, сълзи и прозрения. И каква е наградата – да се бориш със вятъра, завистта и несгодите, да правиш пъртина, завет, сянка и бъдеще за онези, които ще забравят за теб във мига, в който паднеш, за да стъпят отгоре ти, / прочети повече

Фотография

Снимка: Георги Байчев   / прочети повече

Баница блус

- Хайде, момиче. Ела да си побъбрим. – каза Бен на китарата и я сложи в скута си.   Винаги ѝ говореше така. Наслаждаваше се на заоблените форми и плътните вибрации, идващи от недрата ѝ. Обгръщаше я с голямата си ръка, прилепваше я плътно към наедрелия си корем, а после навеждаше глава към нея. Загрубялата / прочети повече

Възродената надежда

  Красивата пеперуда Proserpinusproserpina е получила името си от древноримска легенда. Наименувана е на Прозерпина, дъщеря на богинята на изобилието и плодородието – Церера. В древноримската митология Церера отчаяно търси отвлечената си дъщеря Прозерпина. Скърби много за нея – толкова много, че изпраща мор и глад на земята. Където стъпи, докато я търси – не / прочети повече