Глас

Брой № 4 (37) / септември 2016, Микробиологична резистентност и антибиотици

Небето със звезди поръбено,

с безмерната си пустота

висеше върху мен озъбено

и зинало като уста.

 

Морето гладно и сърдито

ревеше в свойте пелени.

Разбиваха се във скалите

мъртвородените вълни.

 

И от крайморската градина

повяваше смразяващ студ.

Земята бе една пустиня

и целия живот – абсурд.

 

Във този грозен миг под кестена

аз двама влюбени видях.

Чух глас и после се разнесе

чистосърдечен весел смях.

 

С ръка сърцето си притиснах

и бързо тръгнах във нощта

към своя дом, към свойте близки,

към всекидневните неща.

 

И вече не ми беше тежко –

не беше ме от нищо страх.

А бях чул само глас човешки

и радостен момински смях.

 Александър Геров


 

Вашият коментар