Foundation Medicine – персонализиран подход в онкологията. INSPIRO разговаря с д-р Росица Кръстева.

Брой № 3 (56) / юни 2020, Препоръки за диагноза и лечение на белодробен карцином.
д-р Росица Кръстева

д-р Росица Кръстева

INSPIRO разговаря с д-р Росица Кръстева

Началник на отделение по медицинска онкология, Онкологичен център към МБАЛ „Уни Хоспитал”, гр. Панагюрище

 

Бихте ли ни разказали за изчерпателното геномно профилиране и по-конкретно, за услугите на Foundation Medicine. При какви пациенти е полезно и с какви заболявания?

 

В контекста на съвременното лечение на злокачествените заболявания и персонализираната медицина, Foundation Medicine предлага уникален инструмент, чрез който бихме могли конкретно и точно да определим вида и типа лечение, което е най-подходящо за всеки отделен пациент. Всичко това се случва в последните няколко години, които отбелязаха невероятен успех при лечението на злокачествените заболявания. Този успех се дължи на много и съществени открития в областта на науката, които коренно промениха разбирането за същността на рака. Идеята, че туморът се появява на едно място и трябва да бъде отстранен оперативно, отдавна е развенчана. В днешно време искаме да знаем коя е причината, довела до появата му, в повечето случаи успяваме да установим определен тип абнормалности (мутации, делеции и други несъвършенства в генома), причинили отключването на карциногенезата. За съжаление, не бихме могли да кажем, че тези знания покриват изцяло нуждите за лечение на рака, но това е невероятна стъпка! Ако мога да го кажа по-образно, успели сме да разгадаем само малка част от всичките над милион реакции, които протичат в човешкото тяло. За съжаление, лечението от типа ключ-ключалка или рецептор-таргет, е решение в малка част от случаите. Този вариант, който беше много успешен и се наложи като рутинен метод в лечението на злокачествените заболявания преди 10 години, се оказва, че не е валиден за всички. Търсенията и откритията в областта на медицината продължиха и това доведе до откриването на много нови неща и до определяне на точното понятие персонализирано лечение. Foundation Medicine е подходящо изследване при всички видове злокачествени заболявания, при които искаме да приложим индивидуален подход. За момента са валидирани тестове за гърда, бял дроб и за карциноми с неизяснено първично огнище.

 

Как може изчерпателното геномно профилиране да помогне на специалисти като вас в клиничната онкологична практика?

 

Помощта е в няколко направления. Ние искаме да дадем правилното лечение на правилния пациент в правилната доза и в правилното време. Успяваме да го направим, когато идентифицираме геномните абнормалности или алтерации при всеки пациент въз основа на неговото изследване на тумора. Химиотерапията действа на най-бързо делящите се клетки и би могла да бъде прилагана при всички онкологични пациенти. Това е едно от първите системни лечения на рак след хормоналното лечение. Тя се прилага по определени схеми, определени въз основа на богат клиничен опит и клинични проучвания и утвърдени в практиката като стандартно лечение. Таргетното лечение се прилага при определена група пациенти, например, с рак на гърдата или на белия дроб, при които има определен вид мутации, докато персонализираното лечение определя лечението на пациента спрямо конкретните генетични абнормалности за неговия конкретен тумор, а не по принцип за мутациите, които се наблюдават, например, за рака на белия дроб. Изчерпателното геномно профилиране успява да идентифицира генетичните абнормалности при всеки конкретен пациент. То е хибриден метод, секвениране от следващо поколение, което разполага с най-голямата база данни относно налични абнормалности. Всичките тези отклонения се обсъждат от клиничен експертен панел  и заключението от това изследване е подробно и е от огромна помощ за лекаря при вземането на решение какво лечение да бъде приложено на пациента. В рамките на 14 дни, в ясен и чист вариант се предоставят конкретни препоръки за лечение. Това изследване лежи и в основата на създаването на т.нар. молекулярни туморни бордове. Както знаете, туморният борд е среща на експерти от различни области – химиотерапевт, лъчетерапевт, патоананом, хирург и други, и на него се обсъжда лечението на всеки пациент. При молекулярните туморни бордове присъства и молекулярен биолог, обсъждат се установените при този пациент мутации и как да протече лечението му. Такива бордове има на малко места, само в големи университетски болници.

 

Имате ли добър опит, който да споделите в тази насока. Случай, при който сте взели решение за лечението на онкологично болен пациент с помощта на услугите на изчерпателното геномно профилиране?

 

Да, смятам, че имам добър опит. Откакто Foundation Medicine предлага това изследване на пациентите в България, смея да твърдя, че се възползвам от този вариант на определяне на лечението при пациентите. Добре е да се подчертае, че изследването е финансово достъпно  за българските пациенти. С двайсетгодишния ми опит на онколог виждам как се променя същността на лечението и разбирането на раковите заболявания. В днешно време действително трябва да се популяризира точно това разбиране, за да стане ясно защо държим да прилагаме персонализирана медицина и защо е толкова важно, ако искаме да лекуваме рака, да знаем каква е причината, която го е отключила при всеки отделен пациент. Повече от 2 години имам пациенти основно с рак на белия дроб, с рак на гърдата, със саркоми, с карцином с неизяснено първично огнище, при които е направено това изследване и в повечето случаи лечението изцяло е съобразено с препоръките в съответния доклад и мога да кажа, че това лечение е действително успешно.

 

Персонализираният подход в лечението на онкологични заболявания е изключително важен. Какво се е променило в това отношение от времето, когато започнахте вашата кариера? Имат ли сега пациентите повече възможности за диагностика и лечение?

 

Свидетел съм на революцията в лечението на злокачествените заболявания. Започнала съм работа през 1995 година и благодаря на съдбата, че имах възможност да видя тази революция, да имам досег с много хора, които са корифеи, лидери в утвърждаването на новите схеми. Когато търсиш нова информация, когато четеш и не спираш да се интересуваш, откриваш много неща. Сега, от позицията на 2020 година мога да кажа, че ракът е лечим. Една от причините е, че разбирането за рака е коренно различно в последните 20 години. Ако древните египтяни например са оперирали рака и ако лечението тогава е било хирургично, векове наред то е останало такова по една причина: такова е било разбирането – има тумор, трябва да се отстрани. Днес виждаме, че има тумор, искаме да открием кое го е накарало да се появи, за да дадем лекарството, което ще го накара да претърпи обратно развитие. Много неща в тактиката на лечението на злокачествените заболявания са по-различни. Днес искаме да знаем не само хистологичната, но и молекулярната диагноза на тумора, да определим стадия и пациентът да получи най-правилното лечение. Разполагаме и с много по-добра техника за откриване на рака. Важни са скрининговите програми, но в България са застъпени профилактичните прегледи. Искаме да открием рака в ранен стадий и да можем да го лекуваме. Дори и открит в късен стадий, с персонализиран подход и молекулярна диагностика можем да определим правилното лечение, което гарантира дълъг живот на нашите пациенти.


 

Вашият коментар