Последен брой |  Брой № 5 (73) / декември 2023

Онкология от следващо поколение

Имунотерапия в лечението на белодробния карцином – факти, противоречия и предизвикателства

Използвани съкращения:
 

БАЛ - бронхоалвеоларен лаваж

ДБК - дребноклетъчен белодробен карцином

ИП - имуномедииран пневмонит

НДБК - недребноклетъчен белодробен карцином

НЛР - нежелани лекарствени реакции

КТ - компютърна томография

ALK - пренарeждане при анапластичната  лимфом киназа

EGFR - епидермален растежен фактор

irAE - имунно-свързани нежелани реакции

 

 
Днес ракът се възприема като социално значимо заболяване, важен глобален проблем с висока заболяемост и смъртност, който продължава да бъде значително бреме за почти всяка здравна система в света. Предвид дискутабилния успех на различните подходи в лечението на онкологичните заболявания...

Новости

Изкуството да бъдеш лечител

Уважаеми колеги,
Честит празник на българските медици, на всички работещи в сферата на здравеопазването – лекари, медицински сестри, лаборанти, фармацевти, кинезитерапевти,...

7 април 2022г., четвъртък

Таргетни терапии при НДРБД. Новости. 

 

Ракът на белите дробове (БК) e най-честото злокачествено заболяване и водеща причина за смъртността от ракови заболявания в света, с...

23 септември 2020г., сряда

БиБОП

Jan_Vermeer_van_Delft_011

„Изкуството на лекуването” – разработване на индекс за определяне на тежеста на бронхиектатичната болест

„Изкуството на рисуването” – Йоханес Вермеер

Лирически прелюд
На медицината понякога се гледа като на изкуство....

8 април 2016г., петък
1

Лондон – умиращият град

Трудно е човек да погледне Лондон отвътре. Гъстата мрежа от небостъргачи, величествените мостове, издигнати...

10 март 2016г., четвъртък

Читалище

BMR 31 CVR_cover

Ongoing COVID-19 syndrome and post-COVID-19 syndrome: Long-term symptoms and residual changes after SARS-CoV-2 infection.


 
 
 
We dance round in a ring and suppose,
But the Secret sits in the middle...

14 януари 2021г., четвъртък
Kosta Kostov_Medical Magazine_January 2021

MEDICAL MAGAZINE разговаря с проф. Коста Костов: Какво се случва след боледуване от COVID-19?


 
Професор Костов, вие сте специалист – пулмолог с богат опит в областта на белодробните...

7 януари 2021г., четвъртък