Възхвала на INSPIRO: Дишането на мозъка и душата

Брой № 1 (21) / март 2013, Възпалението при ХОББ

Как искам да живея аз и да живея непрекъснато.

Да тържествува въздуха във белите ми дробове.

Христо Фотев, „Встъпление“

 

При хронична обстуктивна белодробна болест (ХОББ) е намалена циркулацията на въздух в белия дроб. Всяка година на 14 октомври – Световният ден на спирометрията – на хиляди хора, разхождащи се по улиците на българските градове, Българското дружество по белодробни болести (БДББ) измерва дихателния капацитет. „Причината е ясна: отвсякъде ни дебнат глобалните проблеми на дишането. В света има над един милиард пушачи, пневмонията и ХОББ ще бъдат водачи по смъртност през 2020 г. Около 230 хиляди българи ежегодно влизат в болница поради проблеми на дихателната система...“ – написа в InSpiro доцент Коста Костов.

– Настъпва глобална хипоксия, човек все по-трудно вече диша – каза д-р Веселин Джендов, гръден хирург и романтичен енциклопедист от Бургас (за молекулите на хипоксията, виж Фиг. 1).

– Хипоксия и в душата – ми писа доцент Илиян Иванов, психиатър, художник и музикант в Манхатън – сърцето на „Голямата ябълка”.

– Кислород за мозъка и душата – отговорих им аз. На Световния ден на психометрията ще бъде измерeн духовният капацитет на българите.

InSpiro пак ще участва в него.*

 

Фигура 1. Механизми на регулация на транскрипционните фактори HIF-1α и HIF-1β (hypoxia inducible factor-1) при хипоксия – участие на пролин хидроксилаза и други молекули.

От: Giaccia AJ, Celeste Simon M, Johnson R. The biology of hypoxia: the role of oxygen sensing in development, normal function, and disease. Genes Dev 2004; 18: 2183–2194.

За HIF-1 при ХОББ вижте: Yasuo M, Mizuno S, Kraskauskas D, Bogaard HJ, Natarajan R, Cool CD, et al. Hypoxia inducible factor-1α in human emphysema lung tissue. Eur Respir J 2011;37:775-783.

___________

* Телата на Платон имат 4, 6, 8, 12 или 20 многоъгълни стени – тетраедър (пирамида), хексаедър (куб), октаедър, додекаедър и икозаедър. Те са красиви и смислени – в един от диалозите си Платон свързва четирите елемента на вселената с тези тела: Земята – с куба, Въздуха – с октаедъра, Водата – с икозаедъра, Огъня – с пирамидата. Аристотел добавя Етера, който изпълва пространството между другите четири – римляните го нари­чат quinta essentiа (квинтесенция) – петият елемент, идеята… вдъхновението, InSpirо!


 

Вашият коментар