Четвърти конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести

Българското Дружество по Белодробни БолестиЧетвъртият конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести (БДББ) ще се проведе в Конгресния център „Дедеман”, София от 14 до 17 юни 2012. Конгресът, организиран от БДББ, е най-големият български форум, който се провежда на всеки 2 години и събира специалисти по пулмология и гръдна хирургия.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани на Конгреса на БДББ през 2012 г включват ХОББ, астма, белодробен карцином, обструктивна сънна апнея, респираторни инфекции, плеврални заболявания, интервенционална пулмология, туберкулоза и педиатрия.

Българското Дружество по Белодробни Болести е официална национална институция, която обединява професионалисти от различни специалности, включително пулмолози, гръдни хирурзи и лекари и медицински сестри, които работят в областта на белодробните болести. Основните цели на бъдещия форум са да се предостави на делегатите възможността да разгледат и дискутират различни клинични и научни аспекти на респираторните заболявания с най-изявените местни и световно известни експерти.

 

Председател на Организационния комитет:
Доц. Огнян Георгиев, дм
e-mail: ogeorgiev@hotmail.com

 

Председател на Научния комитет:
Доц. Даниела Петрова, дм
e-mail: ssn@multicom.bg

 

Вижте пълната информация за конгреса 


 

Вашият коментар