Скрининг за бронхиална астма и ХОББ

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с подкрепата на AstraZeneca България стартира:

Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ) с недостатъчен контрол на заболяването.

За България няма официална статистика за заболеваемостта от бронхообструктивни заболявания.  Според данни  от  Национален  статистически институт,  Национален център по здравна информация,  Кратък статистически справочник по зравеопазване на Министерство на зравеопазването и Регионалните здравни центрове, само 1/5 от всички болни с астма и ХОББ се лекуват.

Въпреки че в България, според установените от НЗОК правила, само специалистите – пулмолози и алерголози – могат да назначават лечение на пациент с бронхиална астма и ХОББ, общопрактикуващите лекари са в ежемесечен контакт с тези пациенти, изписват назначеното лечение, познават и другите заболявания на пациента (ако има такива), осъществяват постоянен и ефективен контрол над резултата от лечението и общия статус на болния. Не на последно място пациентите имат най-голямо доверие на общопрактикуващия си лекар.

НСОПЛБ ще организира в сътрудничество с пулмолози консултации за хората, които отговарят на посочените за пациентите критерии.


 

Един коментар към “Скрининг за бронхиална астма и ХОББ”

Отговори
  1. д-р Екатерина Караянкова казва:

    ПРИВЕТСТВАМ ИДЕЯТА!ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА РАБОТИМ СЪВМЕСТНО
    ЗА ПРЕЦИЗНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ.

Вашият коментар