Sancta simplicitas

Брой 1 (29) / февруари 2015, Новости в респираторната медицина

Лъвът – отвека цар и господар –

на всичко живо, бродещо в гората,

събрал народа си – и млад, и стар,

па с указ обявил му новината:

До днес гората беше Вавилон

и липсваше естетско подредение,

но ред въвеждам тука със закон

за всеки род и всяко оперение!

Красивите – от лявата страна!

А Умните да се строят от дясно!

Отдясно – Ум, отляво – Красота!

Във царството от днес така ще властвам“.

Надигнал се тогава страшен шум

и някои дори до кръв се сбили -

красив да бъде кой?, а кой със ум?,

но с мир накрая те се поделили.

Строили се направо по канап,

затихнали дори и крамолите,

но ето че един жабок ербап

изпружил се на царя пред очите.

Хей, блатна твар, не чу ли твоя цар?

Защо на пътя ми така приклекна?“

Убий ме, Лъве, царю-господар,

но мога ли на две да се разчекна!?“.

 


 

Вашият коментар