Проведе се Четвъртият конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести

Четвъртият конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести (БДББ) се проведе в Конгресния център „Дедеман”, София от 14 до 17 юни 2012.

БДББ е официална национална институция, която обединява професионалисти от различни специалности, включително пулмолози, гръдни хирурзи, лекари и медицински сестри, които работят в областта на белодробните болести. Основните теми, които бяха дискутирани на Конгреса на БДББ включваха ХОББ, астма, белодробен карцином, обструктивна сънна апнея, респираторни инфекции, плеврални заболявания, интервенционална пулмология, туберкулоза и педиатрия.

Форумът предостави на делегатите възможността да разгледат и дискутират различни клинични и научни аспекти на респираторните заболявания с най-изявените местни и световни експерти.

Общото събрание на конгреса на БДББ избра и своя нов председател – доц. Явор Иванов от Медицински университет – гр. Плевен.

Следващият конгрес на БДББ ще се проведе през 2014 г.


 

Вашият коментар