Неутрофилното възпаление на дихателните пътища при рефрактерна астма – мишена на лечение с clarithromycin

Брой № 1 (1) / април 2008, Туберкулоза

Clarithromycin targets neutrophilic airway inflammation in refractory asthma

 

Автори: J. Simpson, H. Powell, M. Boyle, R. Scott, P. Gibson

Център по Медицина на съня и пулмология, Отделение по имунология и инфекциозни болести, Отделение по медицинска генетика, Университет на Нюкасъл, Австралия.

Публикация в Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 148-155

 

Пациентите с рефрактерна астма имат персистиращи симптоми въпреки максималното лечение с инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бронходилататори, а възможностите за допълнителни медикаменти са ограничени. Нужно е добавяне на лечение, чиято мишена е не-еозинофилното възпаление на дихателните пътища. Макролидните антибиотици, като clarithromycin, притежават in vitro ефект срещу IL-8 и неутрофили – ключови инфламаторни медиатори при не-еозинофилна астма.

Цел на проучването е да определи ефекта на clarithromycin при пациенти с тежка рефрактерна астма и по-специфично – при подгрупа пациенти с не-еозинофилна астма. Рандомизирани са 545 пациенти с тежка рефрактерна астма, които получават clarithromycin (500 mg два пъти дневно) или плацебо за 8 седмици. Първият основен показател за проучването е концентрацията на IL-8 в храчка. Други изследвани инфламаторни показатели са брой на неутрофили в храчка и концентрация на неутрофилна еластаза и матриксна металопротеиназа-9 (ММП-9). Отчитат се и клинични показатели – белодробна функция, бронхиална хиперреактивност към хипертоничен разтвор, контрол на астма, качество на живот и симптоми.

Лечението с clarithromycin значително намалява концентрацията на IL-8 и броя на неутрофилите и подобрява качеството на живот в сравнение с плацебо. Наблюдавана е също редукция на концентрацията на неутрофилна еластаза и ММП-9.

В заключение: лечението с clarithromycin може да модулира нивата на IL-8 и неутрофилната акумулация и активация в дихателните пътища на пациенти с рефрактерна астма. Макролидите могат да са важно допълнение към лечението за намаляване на не-еозинофилното (особено на неутрофилното) възпаление при астма.


 

Вашият коментар