Консумацията на шоколад – най-краткия път към The New England Journal Of Medicine

Кое е това нещо, което може да те вкара в The New England Journal of Medicine, Forbes и да те направи Нобелов лауреат? Отговорът е „Шоколада” (Фиг.1). Всъщност достатъчно е да си находчив и да познаваш слабостите на проучванията. Трябва, разбира се, да бъдеш и добър статистик.

 

Фиг. 1 Реклама на швейцарски шоколад

 

„Chocolate consumption, cognitive function and Nobel laureates” е проучване на Franz Messerli 1. На базата на установените свойства на флаванолите (субклас на флаваноидите) да подобряват когнитивните функции при хората авторът изказва хипотезата, че консумацията на шоколад, който има богато съдържание на тези вещества, може да подобри когнитивните функции както на индивидуално, така и на популационно ниво. Като продукт на паметовите качества на популационно ниво Franz Messerli използва общия брой на Нобеловите лауреати сред населението по държави.

 

Резултат. Проучването установява значима правопропорционална зависимост (r=0.791, P<0.0001) между консумацията на шоколад на глава от населението и броя на Нобеловите лауреати на 10 милиона души в 23 държави. Според резултатите са необходими 0.4 кг шоколад на глава от населението на година, за да се повиши броя на Нобеловите лауреати с един в дадена държава. Минималната ефективна шоколадова доза е приблизително 2 кг на година, а кривата доза-отговор не показва максимален брой Нобелови лауреати при прием на най-високата шоколадова доза от 11 кг на година.

 

Две страни показват особено висок резултат, както по отношение на шоколадовата консумация, така и по отношение на Нобеловите лауреати (фиг.2). На първо място в това отношение е Швейцария. Интересни са резултати за родината на Нобеловата награда – Швеция, тъй като установената шоколадова консумация в страната е 6.4 кг на година, което предполага наличието на 12 Нобелови лауреата в общата популация, докато проучването установява цели 32 лауреата. Този резултат според Franz Messerli се дължи или на някакви патриотични предубеждения (т.нар. „patriotic bias”) на Нобеловата комисия в Стокхолм, или на прекомерна чувствителност на шведите към шоколад.

 

Фиг.2 Корелация между Годишната шоколадова консумация на глава от населението по страни и Броя на Нобеловите лауреати на 10 милиона души население 1

 

Заключение. Изводът на автора е, че консумацията на шоколад подобрява когнитивните функции, което е sine qua non за спечелване на Нобелова награда. Необходими са допълнителни проучвания, за да се установи дали наблюдаваните резултати се дължат на консумацията на шоколад или на друга причина.

 

Послания за практиката. Не е необходимо да цитираме представеното проучване всеки път, когато ни се прииска да си хапнем шоколад. От друга страна шоколадът не може да бъде единственото решение на когнитивните ни проблеми. Едно е сигурно обаче – консумацията на шоколад е полезна и приятна. Малко неща в живота могат да са едновременно и двете.

 

Д-р Петър Чипев

 

Използвана литература:

 

1. Messerli F Chocolate consumption, cognitive function and Nobel laureates. N Engl J Med, 2012; 367(16):1562-4


 

Един коментар към “Консумацията на шоколад – най-краткия път към The New England Journal Of Medicine”

Отговори
 1. румяна пушкарова казва:

  ЧУДЕСНО !Смях се от сърце !
  Досега се мислех ,че само физиците и математиците са с чувство на умен хумор, поради което напр. книгата „Физиците се шегуват“, от преди около 40 години,още не старее,…. но сега разбрах, че това не е така,още повече че колко пъти сме се възхищавали на хубавите вицове от лекари .. за лекари.
  Ценя остроумния хумор, не само защото чрез него могат лесно да се кажат много неказани неща, но и заради смеха и радостта , които носят със себе си, а това са едни от най светлите чувства на този свят.
  Благодаря от сърце. Ще чакаме още.
  Румяна Пушкарова

Вашият коментар