Изкуството на неинвазивната вентилация при хронична вентилаторна недостатъчност

Брой № 4 (42) /септември 2017, Неинвазивна вентилация при хронична дихателна недостатъчност

Петър Чипев, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

 

Кореспонденция: Д-р Петър Чипев, petyr.chipev@abv.bg

 

Една от първите книги, които ме вдъхновиха да търся разума и познанието в живота, беше „Изкуството на войната“ на Сун Дзъ. Тогава бях още ученик. Днес от позицията на лекар си задавам въпроса дали някакви подсъзнателни стремежи към медицината не са ме накарали да прочета тази книга.

 

Питам се това, защото намирам много общо между отношенията на пълководеца към неговия враг в трактатите на Сун Дзъ и на лекаря към болестта в медицинската практика. И преди съм цитирал „Изкуството на войната“ в мои статии, но ще прибегна до този извор на мъдростта още веднъж, за да придам тежест на своите послания към теб, читателю:

 

· Ако познаваш врага и познаваш себе си, не бива да се боиш и от стотици битки.

· Способният водач покорява вражеските войски без сражение, превзема градовете, без да ги обсажда.

· Най-висшето постижение в пълководството е да осуетиш плановете на врага. На второ място е да нарушиш връзките между вражеските сили.

· В приложението на военното изкуство най-голямото постижение е да се завземе вражеската страна в нейната цялост и непокътнатост.

· Да предпазим себе си от поражение е в наши ръце, но възможността да победим врага ни се предоставя от самия него.

 

Болестта е една абстракция. Тя съществува в нашите представи като съвкупност от процеси и симптоми, които нарушават комфорта и здравето на нашите пациенти и ги тласкат към смъртта. Не трябва да забравяме, че тази съвкупност от процеси и симптоми е следствие на промяна във физиологията на организма (т.нар. патофизиология).

 

Познаването на физиологията на здравия организъм и патофизиологията на болния организъм са от първостепенно значение, когато искаш да практикуваш медицинската професия, читателю.

 

Не винаги най-инвазивният подход в лечението е най-правилният. Важно е да противодействаш на патофизиологичните механизми на болестта. Често болестта е следствие на изчерпване на компенсаторните механизми на организма. Тяхното подпомагане може да възстанови физиологията в нейната цялост. Когато това подпомагане е неинвазивно, рискът да оставиш трайни нарушения в организма е по-малък. Да намалиш риска от увреждане на болния е в твои ръце, но възможността да го излекуваш зависи от неговата патофизиология.

 

Смисъл на броя

 

Смисълът на този брой на InSpiro има своите дълбоки корени в по-горе казаното. В следващите няколко статии ще представим за тебе, читателю, изкуството на неинвазивната вентилация с позитивно налягане (НИВПН) при хронична вентилаторна недостатъчност (ХВН). Последната е следствие на промени в респираторната физиология и изчерпване на компенсаторните механизми на дихателната система. НИВПН е метод за подпомагане на респираторната физиология, който носи минимален риск за трайно увреждане на организма, ergo е задължителен елемент в „изкуството на войната“ с болестта.

 

Екипът от лекари, който изготви този Смисъл на броя, е внимателно подбран и премислен. В него са включени хора, които прилагат НИВПН ежедневно в своята практика. Изборът е свързан и с реверанс към техния принос за популяризирането на метода и обучаването на специалисти от различни медицински специалности чрез публикации, презентации и курсове по темата през последните години.

 

 

В първата статия читателят може да се запознае с „азбуката“ на НИВПН и основните принципи на приложение, представени от доц. Й. Ямакова. „Най- комерсиалната“ тема в респираторната медицина – тази за обструктивните белодробни болести, също е засегната, но този път в светлината на ХВН при ХОББ и астма и нейното лечение чрез неинвазивно подпомагане на дишането.

 

В статията доц. Р. Петков представя физиологичните ефекти на НИВПН при тези болести и дава практически съвети за нейното прилагане. Моя милост представя общите постановки в лечението на рестриктивните болести на дихателната система чрез този метод, а в четвъртата статия д-р В. Илиева систематизира видовете неуспех на НИВПН и причините за тяхната поява.

 

Информация за НИВПН, читателю, можеш да намериш и в други български учебници и ръководства. Целта на настоящия брой е да ти даде практически насоки за това как да стартираш НИВПН в определени клинични ситуации, как да проследяваш ефекта от нейното приложение и как да разбереш кога е време да спреш. Познаването на респираторната физиология и патофизиология лежи в основата на компетентното прилагане на този метод. Затова ще припомним и някои основни принципи в работата на дихателната система в норма и патология, защото чрез тези принципи работи и НИВПН.

 

Приятно четене!


 

Вашият коментар