Ивермектин за лечение на COVID-19 – премиерата се отлага?

Брой № 1 (59) / февруари 2021, Предизвикателствата на КОВИД-19

Нобеловата награда за медицина през 2015 година е присъдена на Campbell и Omura заради значимият им принос в изследването на медикамент на име „Ivermectin“ – „лекарство чудо“, макроцикличен лактон, представляващ хидрогениран авермектин, произвеждан от бактерия Streptomyces avermitilis. Исторически той е открит през 1975 година, използван за лечение на животни от 1981 г. и за лечение на хора от 1987 г.1,2 Ivermectin е ефективен срещу голяма група паразити:

 • Onchocerca volvulus (онхоцеркоза, „речна слепота“)
 • Wuchereria bancrofti (лимфатична филариоза, елефантиаза)
 • Ascaris lumbricoides (аскаридоза, „детски глисти“)
 • Strongyloides stercoralis (стронгилоидоза)
 • Sarcoptes scabiei (скабиес, краста)
 • Pediculus capitis (педикулоза, въшки)

 

Използва се също за лечение на розацея и за контролиране на популацията на насекомите медиатори на други паразитни болести като маларията например. Поради широкият си антипаразитен спектър на действие Ivermectin е в листа на най-важните медикаменти на Световната здравна организация1,2.

 

Голямото значение на „лекарството чудо“ става по-ясно след 2012 година след редица проучвания, които показват, че освен антипаразитни, той притежава и противовирусни свойства. Установява се, че Ivermectin е ефективен срещу редица РНК-вируси като човешкият имунодефицитен вирус – 1 (HIV-1), грипа, денга вируса, зика вируса и дори…SARS-CoV-21,2.

 

Противовирусен ефект на Ivermectin в епруветка

 

Способността на Ivermectin да оказва сходно влияние върху развитието на различни вирусни инфекции се дължи на това, че той повлиява нормални процеси в клетката-гостоприемник, които вирусите „пленяват“, за да се развиват в нея по-ефективно. Въпреки че РНК-вирусите не се реплицират в клетъчното ядро, манипулирането на процеси в него е от голямо значение за размножаването на различни техни представители като HIV-1, грипния вирус, денга вируса, вируса на Западнонилската треска и SARS-CoV-2. Достъпът до тази най-важна част на клетката се осъществява от различни протеини, които с това си качество се превръщат в мишена както за вирусите, така и за медикаментите1.

 

Смята се, че един от основните механизми, по които Ivermectin проявява своя вирициден ефект, е чрез свързване на хетеродимера импортин α/β1, който отговаря за транспорта на молекули от цитоплазмата до клетъчното ядро. Свързването на молекулата на медикамента с т.нар. armadillo repeat domain освен че пречи на импортин α да се свърже с импортин β1, може също така да дисоциира импортин α/β1 хетеродимера, с което пречи на транспорта на вирусни протеини до ядрото на заразените клетки (фиг. 1) 1,3.

 

 

Фиг. 1 Схематично представяне на ролята на импортин α/β1 в транспортирането на клетъчни и вирусни протеини и механизъм на инхибиране от Ivermectin.1,3

 

 

a) Различни клетъчни протеини локализират ядрото посредством действието на импортин α/β1 хетеродимера, като свързващата част на импортин α (червена ивица) се свързва с импортин β1, за да направи възможно разпознаването на импортин α в хетеродимера и импортин β1 да медиира транспорта на тримерния комплекс през комплекс на клетъчните пори (NPC – nuclear pore complex) в стената на клетъчното ядро. Следва освобождаване на протеина в ядрото, което прави възможно транскрипционни фактори да осъществят нормална функция в транскрипционната регулация, напр. имунен отговор срещу вирусна инфекция. Импортин α може да извършва своите функции само когато е свързан с импортин β1.

 

b) При вирусни инфекции специфични вирусни протеини (напр. NS5 при денга вируса, зика вируса и Западнонилската треска) могат да се свързват с импортин α/β1 и да проникват в клетъчното ядро, с което антагонизират имунния отговор срещу вируса. Този механизъм благоприятства вирусната репликация. Кои протеини на SARS-CoV-2 осъществяват тази функция при COVID-19, не е известно.

 

c) Ivermectin се свързва със свързващата част импортин α(червена ивица) както в комплекса импортин α/β1, за да го дисоциира, така и в дисоциирания импортин α, за да не може да се свърже с импортин β1, с което блокира свързването на вирусния протеин и транспорта му до клетъчното ядро.3

 

Аргументи „За“ използването на Ivermectin при COVID-19

 

През 2020 година търсенето на противовирусен медикамент, който да бъде ефективен срещу инфекцията със SARS-CoV-2, доведе до масово тестване на молекули in vivo и in vitro, но, за съжаление – в повечето случаи с неубедителен или никакъв ефект. Надежда в тази насока даде in vitro тестването на „лекарството чудо“ Ivermectin от екипа на Leon Caly. В експеримента Vero/hSLAM клетки, заразени с изолат на SARS-CoV-2, биват подложени на действието на 5 µM (микромола) от медикамента. Впоследствие вирусната репликация бива измерена с RT-PCR на ден 0 до ден 3. Така Caly установява, че само за 24 часа вирусната репликация при тези in vitro концентрации на Ivermectin намалява с 93% в супернатантата, представляваща нивото на свободните вируси частици, и на 99.8% в клетките, т.е. не-„пакетираните“ и неосвободени вирусни частици. До 48 часа този ефект се усилва 5000 пъти. Експериментът установява, че концентрацията на Ivermectin, намаляваща вирусната репликация на 50% (IC50), е 2 µM4.

 

Тези in vitro тестове, довели до инициирането на лавина от проучвания върху ефективността на Ivermectin in vivo, са обобщени в таблица 11.

 

Табл. 1 Проучвания върху ефективността на Ivermectin при COVID-191

Заглавие на проучването N Тествани дози Началнадата Място на провеждане
Ivermectin Effect on SARS-CoV-2 Replication in PatientsWith COVID-19 45 Ivermectin 0.6 мг/кг QD плюс SC vs. SC 18.05.20 Буенос Айрес, Аржентина
Ivermectin and Nitazoxanide Combination Therapy for COVID-19 100 Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж плюс NZX 500 mg BID за 6 дни vs. SC 20.05.20 Египет
Ivermectin vs. Placebo for the Treatment of PatientsWith Mild to Moderate COVID-19 100 Ivermectin 12–15 мг/дн за 3 дни vs. Placebo 12.05.20 Рамат-Ган, Израел
Hydroxychloroquine and Ivermectin for the Treatment of COVID-19 Infection 200 Ivermectin 12 мг (<80 кг) или 18 мг (>80 кг) веднъж vs. HCQ 400 мг BID за 1 ден, после 200 мг BID за 4 дни vs. Placebo 04.05.20 Агуаселиентес, Мексико
Efficacy of Ivermectin in Adult PatientsWith Early Stages of COVID-19. 400 Ivermectin 0.3 мг/кг дневно за 5 дни vs. Placebo 20.06.20 Колумбия
Ivermectin In Treatment of COVID 19 Patients. 100 Ivermectin (dose unlisted) vs. SC vs. Ivermectin (dose unlisted) плюс SC 09.06.20 Кайро, Египет
Efficacy and Safety of Ivermectin and Doxycycline in Combination or IVE Alone in PatientsWith COVID-19 Infection. 72 Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж плюс 200 мг DOC ден 1, след което 100 мг DOC BID за 4 дни vs. Ivermectin 0.2 мг/кг QD за 5 дни vs. Placebo 16.06.20 Дака, Бангладеш
Efficacy of Ivermectin as Add-on Therapy in COVID19 Patients. 100 Ivermectin 0.2 мг/кг вендъж седмично плюс HCQ 400 мг QD, плюс ATM 500 мг QD vs. HCQ 400 мг QD, плюс ATM 500 мг QD 18.04.20 Багдад, Ирак
COVidIVERmectin: Ivermectin for Treatment of Covid-19 (COVER). 102 Ivermectin 0.6 мг/кг QD за 5 дни vs. Ivermectin 1.2 мг/кг QD за 5 дни vs. Placebo 20.06.20 Верона, Болония, Милано, Роверто, Турино, Италия;Барселона, Мадрид, Испания
E_cacy, Safety and Tolerability of Ivermectin in Subjects Infected With SARS-CoV-2With or Without Symptoms (SILVERBULLET). 66 Ivermectin 12 мг/дн за 3 дни плюс paracetamol 500 мг QID за 14 дни vs. Placebo плюс paracetamol 500 мг QID за 14 дни 20.06.20 Мексико
Sars-CoV-2/COVID-19 Ivermectin Navarra-ISGlobal Trial (SAINT). 24 Ivermectin 0.4 мг/кг веднъж vs. Placebo 14.05.20 Навара, Испания
A Comparative Study on Ivermectin and Hydroxychloroquine on the COVID19 Patients in Bangladesh. 116 Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж плюс DOC 100 мг BID за 10 дни vs. HCQ 400 мг ден 1, после 200 мг BID за 9 дни плюс ATM 500 мг/дн за 5 дни 02.05.20 Бангладеш
Ivermectin vs Combined Hydroxychloroquine andAntiretroviral Drugs (ART) Among Asymptomatic COVID-19 Infection (IDRA-COVID19). 80 Ivermectin 0,6 мг/кг дневно за 3 дни vs. HCQ 400 мг BID ден 1, после 200 мг BID за 4 дни плюс Darunavir/ritonavir (400 мг/100 мг) BID за 5 дни 20.07.20 Бангкок, Тайланд
IVERMECTIN Aspirin Dexametasone and Enoxaparin as Treatment of Covid 19. 100 Ivermectin 5 mg/mL p.o. с повторение след седмица (dose unlisted) 01.05.20 Буенос Айрес, Аржентина
A Preventive Treatment for Migrant Workers at High-risk of Covid-19. 5000 Ivermectin 12 mg веднъж vs. HCQ 400 мг ден 1, после 200 мг/дн за 42 дни vs. Zinc 80 мг/дн плюс vitamin C 500 мг/дн за 42 дни vs. Povidone-iodine throat spray TID за 42 дни vs. Vitamin C 500 мг/дни за 42 дни 13.05.20 Сингапур, Сингапур
New Antiviral Drugs for Treatment of COVID-19. 100 Ivermectin (dose unlisted) плюс NZX (dose unlisted) плюс ribavirin 200 мг или 400 мг vs. Control (untreated) 20.05.20 Египет
Early TreatmentWith Ivermectin and LosarTAN for Cancer PatientsWith COVID-19 Infection (TITAN). 176 Ivermectin 12 мг веднъж плюс losartan 50 мг/ден за 15 дни vs. Placebo 20.07.20 Сао Паоло, Бразилия
Ivermectin in Treatment of COVID-19. 100 Ivermectin дневно (dose unlisted) за 3 дни SC vs. SC 31.05.20 Египет
Efficacy of Ivermectin in COVID-19. 100 Ivermectin 12 мг веднъж плюс SC vs. SC 15.04.20 Пунджап, Пакистан
Ivermectin and Doxycycine in COVID-19 Treatment. 40 Ivermectin (dose unlisted) плюс DOC (dose unlisted) vs. CQ (dose unlisted) 01.06.20 Танта, Египет
The Efficacy of Ivermectin and Nitazoxanide in COVID-19 Treatment. 300 Ivermectin (dose unlisted) vs. Ivermectin (dose unlisted) плюс NZX (dose unlisted) vs. Ivermectin (dose unlisted) плюс CQ (dose unlisted) 16.06.20 Танта, Египет
Prophylactic Ivermectin in COVID-19 Contacts. 304 Ivermectin 15 мг (40–60 кг), 18 мг (60–80 кг) или24 мг (> 80 кг) за ден, 2 дози 72 ч една от друга vs. Control (untreated) 31.05.20 Египет
Max Ivermectin- COVID 19 Study Versus Standard of Care Treatment for COVID 19 Cases. A Pilot Study. 50 Ivermectin 0.2 мг/кг дневно за 2 дни плюс SC vs. SC 25.04.20 Делхи, Индия
A Study to Compare the E_cacy and Safety of Di_erent Doses of Ivermectin for COVID-19 (IFORS) 64 Ivermectin 0.1 мг/кг веднъж vs. Ivermectin 0.1 мг/кг ден 1 и повторна след 72 ч vs.Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж vs. Ivermectin 0.2 мг/кг ден 1 и повторно след 72 ч vs. SC 01.07.20 Сао Паоло, Бразилия
Novel Agents for Treatment of High-risk COVID-19 Positive Patients 240 Ivermectin 12 мг (<75 кг) или 15 мг (>75 кг) дневноза 2 дневно vs. HCQ 600 мг/дн за 14 дни плюс ATM 500 мг ден 1, после 250 мг/дн за 4 дни vs.Camostat Mesilate 200 mg TID за 14 дни vs. Artemesia annua 50 мг TID за 14 дни 01.05.20 Лексингтън, Кентъки, САЩ
Ivermectin-Azithromycin-Cholecalciferol (IvAzCol)Combination Therapy for COVID-19 (IvAzCol) 30 Ivermectin 6 мг/дн on дни 0, 1, 7 и 8 плюсATM 500 мг/дн 4 дни, плюс Cholecalciferol 400IU BID за 30 дни vs. Control (untreated) 15.03.20 Мексико сити,Мексико
USEFULNESS of Topic Ivermectin and Carrageenan to Prevent Contagion of Covid 19 (IVERCAR) 1195 Ivermectin (topical for oral mucosae) плюс iota carrageenan (topical for oral mucosae) 5 пъти за ден плюс PPE vs. PPE дневно 01.06.20 Буенос Айрес, Аржентина
Novel Regimens in COVID-19 Treatment 80 Ivermectin плюс CQ (dose unlisted) vs. Ivermectin плюс NZX (dose unlisted) vs. Ivermectin плюс NZX, плюс ATM (dose unlisted) vs. NZX и ATM (dose unlisted) 08.05.20 Египет
Anti-Androgen Treatment for COVID-19 254 Ivermectin 0.2 мг/кг QD плюс ATM 500 мг QD vs.Ivermectin 0.2 мг/кг QD плюс ATM 500 mg QD, плюс Dutasteride 0.5 мг QD 26.06.20 Бразилия
A Real-life Experience on Treatment of Patients With COVID 19 120 Ivermectin (dose unlisted) vs. CQ (dose unlisted) vs.Favipiravir (dose unlisted) vs. NZX (dose unlisted) vs.Niclosamide (dose unlisted) vs. други медикаменти(oseltamivir or combination of above, dose unlisted) 16.06.20 Танта, Египет
Worldwide Trends on COVID-19 Research After the Declaration of COVID-19 Pandemic (observational) 200 Завършени интервенционални vs. завършени обсервационни проучвания на Ivermectin, Конвалесцентна плазма, HCQ,DAS181, или Interferon 25.07.20 Саудитска Арабия
Trial of Combination Therapy to Treat COVID-19 Infection 300 Ivermectin (dose unlisted) ден 1 и 4 плюс DOC (dose
unlisted) за 10 дни, плюс Zinc за 10 дни, плюс Vitamin D3 за 10 дни, плюс Vitamin C за 10 дни vs. Placebo
22.07.20 Калифорния, САЩ
Randomised clinical trial of ivermectin for treatment and prophylaxis of COVID-19 266 Ivermectin (dose unlisted) vs. Placebo 08.05.20 Испания
Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study investigating efficacy, safety and tolerability of ivermectin HUVE-19 in patients with proven SARS-CoV-2 infection (COVID-19) and manifested clinical symptoms. 120 Ivermectin 0.4 мг/кг плюс SC vs. Placebo плюс SC 05.05.20 България
Efficacy of hydroxychloroquine, ciclesonide and ivermectin in treatment of moderate covid-19 illness: an open-label randomised controlled study (EHYCIVER-COVID) 120 Ivermectin 12 мг/кг за 7 дни vs. Ciclesonide0.2 мг/кг BID за 7 дни vs. HCQ 400 мг BID ден 1после 200 мг BID за 6 дни vs. SC 15.05.20 Ню Делхи, Индия
A Phase IIB open label randomized controlled trial to evaluate the e_cacy and safety of Ivermectin in reducing viral loads in patients with hematological disorders who are admitted with COVID 19 infection 50 Ivermectin 3 мг (15–24 кг) или 6 мг (25–35 кг) или 9 мг(36–50 кг) или 12 мг (51–65 кг) или 15 мг (66–79 кг) или0.2 мг/кг (80 кг) веднъж vs. SC 27.05.20 Индия
Interventional study to assess the e_cacy of Ivermectin with standard of care treatment versus standard of care in patients of COVID-19 at R D Gardi Medical College, Ujjain, India 50 Ivermectin 12 мг/дн за 2 дни плюс SCvs. SC 24.05.20 Индия
Study to assess the e_cacy of Ivermectin as prophylaxis of COVID 19 among health care workers and COVID 19 contacts in Ujjain, India; 2000 Ivermectin 12 мг/дн (възрастни) или 6 мг/дн (деца) за 2 дни vs. Control 27.05.20 Индия
Randomised Controlled Trial of Ivermectin in hospitalised patients with COVID19 (RIVET-COV). 60 Ivermectin еднократна доза 0.2 мг/кг vs. Ivermectin 0.4 мг/кг vs. Ivermectin 0.8 мг/кг vs. Ivermectin 1.6 мг/кг vs. Ivermectin 2 мг/кг vs. SC 25.06.20 Ню Делхи, Индия
A Prospective, randomized, single centred, open labelled, two arm, placebo-controlled trial to evaluate e_cacy and safety of Ivermectin drug in patients infected with SARS-CoV-2 virus; 100 Ivermectin 12 мг/дн за 3 дни vs. SC 18.06.20 Индия
A Clinical Trial to Study the E_cacy of “Ivermectin” in the prevention of Covid-19. A Single Arm Study. 50 Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж дневно 10.07.20 Андра Прадеш, Индия
Ivermectin Nasal Spray for COVID19 Patients. 60 Ivermectin назален спрей (1 mL) във всяка ноздра BID vs. Ivermectin p.o. (6 мг)TID vs. SC 10.08.20 Танта, Египет
Outpatient use of ivermectin in COVID-19. 200 Ivermectin 0.15–0.2 мг/кг (max 12 мг) веднъж vs. Placebo 26.08.20 Филаделфия, САЩ
Ivermectin to prevent hospitilizations in COIVD-19. 500 Ivermectin 12 мг (48–80 кг or 18 мг(80–110 кг) or 24 мг (>100 кг) при включване и след 24 ч vs. Placebo 21.08.20 Аржентина
Clinical trial of ivermectin plus doxycycline for the treatmentof confirmed Covid-19 infection. 400 Ivermectin 6 мг и doxycycline 100 мг BID за5 дни vs. Placebo 19.08.20 Бангладеш
Pilot study to evaluate the potential of ivermectin to reduceCOVID-19 transmission. 24 Ivermectin (dose unlisted) vs. Placebo 08.05.20 Испания
Dose-Finding study of Ivermectin treatment on patients infected with Covid-19: A clinical trial. 125 Ivermectin 0.2 мг/кг еднократна доза плюс SC vs.Ivermectin 0.2 мг/кг ден 1, 2, 5 плюс SC vs. Placebo плюс SC vs. Ivermectin 0.4 мг/кг ден 1 и 0.2 мг/кг ден 2, 5 vs. SC 04.05.20 Иран
In vivo use of ivermectin (IVR) for treatment for corona virus infected patients: a randomized controlled trial. 60 Ivermectin единична доза 0.2 мг/кг vs. Placebo 10.06.20 Ливан
A randomized clinical trial study, comparison of thetherapeutic e_ects of Ivermectin, Kaletra and Chloroquinewith Kaletra and Chloroquine in the treatment of patients withcoronavirus 2019 (COVID-19). 60 Ivermectin 0.15–0.2 мг/кг еднократна дневна доза на ден 1 плюс HCQ 200 мг ден 1, плюс Lopinavir/Ritonavir400/100 мг ден 2–6 vs. HCQ 200 мг ден 1 плюс Lopinavir/Ritonavir 400/100 мг дни 2-6 30.05.20 Иран
A double-blind clinical trial to repurpose and assess thee_cacy and safety of ivermectin in COVID-19. 45 Ivermectin 6 мг всеки 3.5 дни за 2 седмично vs.Ivermectin 12 мг всеки 3.5 дни за 2 седмично vs. Placebo 23.04.20 Лагос, Нигерия
Effectiveness of Ivermectin in the Treatment of CoronavirusInfection in Patients admitted to Educational Hospitals of Mazandaran in 2020. 60 Ivermectin 0.2 мг/кг веднъж плюс SC vs. SC 02.05.20 Сари, Иран
Subcutaneous Ivermectin in Combination With and Without Oral Zinc and Nigella Sativa: a Placebo Randomized Control Trial on Mild to Moderate COVID-19 Patients. 40 Ivermectin 0.2 мг/кг подкожна инжекция всеки 2 дни плюс SC vs. Ivermectin 0.2 мг/кг подкожна инжекция всеки 2 дни, плюс 80 мг/кг Nigella Sativa oral QD, плюс SC vs.Ivermectin 0.2 мг/кг подкожна инфекция всеки 2 дни плюс 20 мг Zinc Sulfate oral TID, плюс SC vs. Placebo, плюс SC 14.07.20 Пакистан
Pragmatic study “CORIVER”: Ivermectin as antiviral treatment for patients infected by SARS-COV2 (COVID-19). 45 Ivermectin 0.2–0.4 мг/кг (regimeunlisted) vs. HCQ 400 мг vs. ATM500 мг vs. Placebo 22.07.20 Гранада, Испания
Effectiveness and Safety of Ivermectin for the Prevention of Covid-19 Infection in Colombian Health Personnel at All Levels of Care, During the 2020 Pandemic: A Randomized Clinical Controled Trial. 550 Ivermectin 0.2 мг/кг седмично за 7 седмици vs. Placebo 07.09.20 Колумбия

 

Съкращения:

 

N – брой пациенти, SC – стандартни грижи, QD – веднъж дневно, BID – два пъти дневно, QID – четири пъти дневно, TID – три пъти дневно, PPE – лични предпазни средства, vs. – срещу, HCQ – хидроксихлорокин, DOC – доксициклин, CQ – хлорокин, ATM – азитромицин, NZX – нанозоксид

 

 

В едно от публикуваните проучвания в списание CHEST е направен ретроспективен анализ на досиетата на пролежали в четири лечебни заведения в региона пациенти с COVID-19 (n=280), като ги разделя в две групи – пациенти, лекувани с Ivermectin (n=173) и пациенти, при които не е прилаган Ivermectin (n=107). Пациентите на Ivermectin получавали поне 1 перорална доза от 200 мкг/кг към стандартната провеждана терапия при COVID. Част от пациентите получавали и втора доза на ден 7 от началото на терапията. Ретроспективният анализ на данните показва значително по-ниска смъртност при пациентите, лекувани с Ivermectin (15.0%), спрямо тези, които не са получавали медикамента (25.2%)5.

 

Аргументи „срещу“ използването на Ivermectin при COVID-19

 

Основният аргумент „Срещу“ използването на Ivermectin за лечение на COVID-19 в клиничната практика е невъзможността да се достигнат плазмени концентрации, които да съответстват на установените In vitro концентрации, ефективни срещу SARS-CoV-2, с тестваните до момента при хора дозови режими на медикамента6. Одобрени за приложение в практиката са:

 • 150 µg/kg веднъж годишно за лечение на онхоцеркоза;
 • 200 µg/kg еднократна доза за лечение на стронгилоидоза;
 • 150 – 200 µg/kg два пъти в годината или 300 – 400 µg/kg веднъж годишно в ендемични зони на лимфатична филариоза.

 

В проучването на Leon Caly концентрацията на Ivermectin, която инхибира с 50% репликацията на SARS-CoV-2 in vitro, е 2 µM. Във фармакокинетични и фармакодинамични проучвания обаче микромоларната концентрация, която достига Ivermectin в кръвта дори при високи дози от 600 µg/kg, е едва 0,12 – 0,14 µM.7,8

 

Във фаза I проучване на Guzzo et al. Ivermectin е тестван при хора в дози до 2000 µg/kg (от 333 до 2000 µg/kg – 30 до 120 mg/дневна доза), без да показва значими странични ефекти, макар че в проучването им не са били включвани бременни и кърмещи жени, хора с болести на централната и периферната нервна система, с артериална хипертония, астма или други белодробни болести, с болести на гастро-интестиналния тракт, със сърдечносъдови, чернодробни или бъбречни болести, с алергии и злоупотреба с алкохол.6 Математически тази доза би достигнала микромоларни концентрации в кръвта 0,24 µM.

 

В систематичен анализ на наличните in vitro данни за плазмените и тъканните концентрации на медикаменти, предполагаемо ефективни срещу SARS-CoV-2, Arshad et al. оценяват терапевтичния потенциал на различни медикаменти, като изчисляват математически и предполагаемите концентрации, които различните молекули достигат в белия дроб. Според тях само 14 от 56 от тестваните медикаменти достигат отношение на 90% ефективна концентрация (EC90) към максимална плазмена концентрация (Cmax) при одобрения за приложение при хора с дозов режим над 1 и Ivermectin не е сред тези 14 медикамента. От друга страна обаче математическите им изчисления показват, че той има потенциала да достигне концентрации в белия дроб 10 пъти над 50% ефективната концентрация (EC50) 9.

 

Друг значим проблем освен недостижимите необходими IC50 за Ivermectin в плазмата, с одобрените и тестваните до момента дозови режими е фактът, че той инхибира действието на канали в клетката, които отговарят за осъществяването на нормални клетъчни процеси. Освен описаният вече Импортин α/β транспорт през стената на клетъчното ядро, медикаментът потиска, макар и със значително по-големи IC50 (6 – 17 µM), и 3 важни при бозайниците P-тип АТФ-ази: сарко-ендоплазмена ретикулумна Ca2+-АТФ-аза (SERCA), Na+/K+-АТФ-аза и H+/K+-АТФ-аза. Тези разнопосочни ефекти на Ivermectin върху различни клетъчни канали създава предпоставки за разнообразни и непредвидими странични ефекти при прилагане на по-високи дози с цел достигане на противовирусен ефект.10

 

Ивермектин за лечение на COVID-19
в световните препоръки

 

Приложението на Ivermectin в лечението на COVID-19 в България доби голяма популярност с протокола на EVMS (Eastern Virginia Medical School), съставен от Paul Marik. В него медикаментът се препоръчва във всички фази на болестта, както за профилактика, така и за лечение, без значение от тежестта на протичането.11

 

Във всички останали изработени до момента насоки и препоръки обаче Ivermectin или изобщо не се споменава, или не се дават категорични препоръки за неговото използване за профилактика и лечение на COVID-19 поради липса на достатъчно научни данни.12-18

 

През изминалата 2020 година такива препоръки за лечение на COVID-19 публикуваха World Health Organization (WHO), National Institute of Health (NIH), European Respiratory Society (ERS), American Thoracic Society (ATS), Chinese National Health Commission (CNHC) и други. Ето някои от тях:

Updated guidance on the management of COVID-19: from an American Thoracic Society/European Respiratory Society coordinated International Task Force (29 July 2020).

 • Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм.

WHO Clinical management of COVID-19. Interim guidance. (27 May 2020)

 • Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм.

NHS Clinical practice guide for improving the management of adult COVID-19 patients in secondary care.

 • Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм.

NICE COVID-19 rapid guideline: managing suspected or confirmed pneumonia in adults in the community.

 • Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм.

NIH Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines.

 • Няма достатъчно данни за препоръка „за“ или „против“ приложението на Ivermectin за лечение на COVID-19. Необходими са повече данни от добре проведени проучвания с достатъчно пациенти и достатъчно добър дизайн.

Recommendations for COVID-19 clinical management. National Institute for the Infectious Diseases “L. Spallan-zani”, IRCCS, Rome, Italy.

 • Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм.

Chinese Clinical Guidance for COVID-19 Pneumonia Diagnosis and Treatment (7th edition).

 • Ivermectin не се споменава в терапевтичния алгоритъм.

 

Ivermectin за приложение в практиката 

 

Скоро Изпълнителна агенция по лекарствата регистрира Ivermectin за хуманна употреба в България под търговското наименование Huvemec. Таблетката е 3 мг, а максималната доза за хора над 80 кг – 18 мг. Медикаментът е регистриран за лечение на стронгилоидозa. Сред честите странични ефекти са:

 • Повишени чернодробни ензими.
 • Левкопения.
 • Лимфаденопатия.
 • Болка в корема.
 • Диария.
 • Гадене.
 • Повръщане.
 • Безапетитие.
 • Сънливост.
 • Объркване.
 • Психични отклонения.
 • Обрив.

 

В САЩ Центърът по ветеринарна медицина на Агенцията по храните и лекарствата излезе с предупредително съобщение още през април 2020 година: „Не използвайте Ivermectin, предназначен за лечение на животни, за да лекувате COVID-19 при хора.19.

 

На 04. 02. 2021 г. компанията MERCK, която произвежда Ivermectin в САЩ (т.нар. „Stromectol®”) също публикува съобщение на своя уебсайт 20, което гласи:

 • Няма научни основания за търсене на потенциален терапевтичен ефект на Ivermectin срещу COVID-19 в предклиничните проучвания.
 • Няма научни данни за клинична активност или ефективност при пациенти с COVID-19.
 • Данни за безопасността на Ivermectin в повечето проучвания липсват.

 

Послания за клиничната практика

 1. Приложението на Ivermectin за лечение на COVID-19 в препоръчителните според кратката характеристика на продукта дози, дори в максималните дози, тествани в проучвания, вероятно няма да бъде токсичен за организма, но липсват достатъчно научни данни за възможна ефективност срещу SARS-CoV-2.
 2. Липсват убедителни доказателства в полза на предположението, че в субоптимални дози Ivermectin редуцира вирусната репликация в началото на инфекцията, подпомага организма по-бързо да се организира и дава по-ефективен имунен отговор.
 3. Съществува риск инхибирането на белтъчните канали, които SARS-CoV-2 вероятно използва, за да потисне имунния отговор срещу себе си, да създаде предпоставки за обратна реакция на организма – по-силен имунен отговор, който в много случаи е проблем при COVID-19.
 4. Разработването на Ivermectin с продължително действие или за инхалаторно приложение и комбинирането му с други медикаменти с ефективност срещу SARS-CoV-2 може да даде възможност за локално депозиране на по-високи дози при по-ниски, нетоксични дози на приложение, които да бъдат по-ефективни от одобрените до момента 21.
 5. Десетките проучвания, които скоро ще бъдат публикувани, ще дадат повече яснота за това дали „лекарството чудо“ може да сътвори чудо и в борбата със SARS-CoV-2.
 6. До момента все още липсват достатъчно убедителни научни данни, за да можем свободно да предписваме Ivermectin за лечение на COVID-19 с убедеността, че помагаме на своите пациенти.
 7. Литература:
 8. Jans D, Wagsta KM Ivermectin as a broad-spectrum host-directed antiviral: the real deal? Cells 2020, 9, 2100
 9. Omura S, Crump A Ivermectin: panacea for resource-poor communities? Trends in Parasitology, September 2014, 30(9)
 10. Yang S, Atkinson S, Wang C, et al. The broad spectrum antiviral ivermectin targets the host nuclear transport importin α/β1 heterodimer. Antiviral Research 177 (2020) 104760
 11. Caly L, Drucea J, Cattona M, et al. The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research 178 (2020) 104787
 12. Rajter JC, Sherman MS, Fatteh N, et al. ICON (Ivermectin in COvid Ninteen) study: Use of ivermectin is associated with lower mortality in hospitalized patients with COVID-19. Chest 2020.
 13. Guzzo C, Furtek C, Porras A, et al. Safety, tolerability, and pharmacokinetics of escalating high doses of Ivermectin in healthy adult subjects. Journal of Clinical Pharmacology, 2002;42:1122-1133
 14. Smit M, Ochomo E, Waterhouse D, et al. Pharmacokinetics-pharmacodynamics of high-dose Ivermectin with dihydroartemisinin-piperaquine on mosquitocidal activity and QT-Prolongation (IVERMAL). Clin Pharmacol Ther. 2019 Feb;105(2):388-401.
 15. Momekov G, Momekova D Ivermectin as a potential COVID-19 treatment from the pharmacokinetic point of view: antiviral levels are not likely attainable with known dosing regimens, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2020; 34:1, 469-474
 16. Arshad U, Pertinez H, Box H, et al. Prioritisation of anti-SARS-CoV-2 drug repurposing opportunities based on plasma and target site concentrations derived from their established human pharmacokinetics. Clin Pharmacol Ther. 2020 Oct;108(4):775-790.
 17. Pimenta P, Silva C, Noel F. Ivermectin is a nonselective inhibitor of mammalian P-type ATPases. Naunyn-Schmied Arch Pharmacol (2010) 381:147–152.
 18. Marik P. EVMS critical care COVID-19 management protocol. December 27th, 2020;
 19. Bai C, Chotirmall SH, Rello J, et al. Updated guidance on the management of COVID-19: from an American Thoracic Society/European Respiratory Society coordinated International Task Force, 2020; Eur Respir Rev 2020; 29: 200287
 20. https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
 21. https://www.gettingitrightfirsttime.co.uk/wp-content/uploads/2020/12/Covid19-Clinical-Practice-Guidance-S-FINAL.pdf
 22. COVID-19 rapid guideline: managing suspected or confirmed pneumonia in adults in the community. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2020 Apr 23
 23. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes of Health. Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/antiviral-therapy/ivermectin/
 24. Nicastri E, Petrosillo N, Ascoli Bartoli T, et al. National Institute for the Infectious Diseases „L. Spallanzani“, IRCCS. Recommendations for COVID-19 clinical management. Infect Dis Rep. 2020;12(1):8543.
 25. China National Health Commission. Chinese Clinical Guidance for COVID-19. Pneumonia Diagnosis and Treatment (7th edition). 2020. http://kjfy.meetingchina.org/msite/news/show/cn/3337.html#
 26. https://www.fda.gov/animal-veterinary/product-safety-information/fda-letter-stakeholders-do-not-use-ivermectin-intended-animals-treatment-covid-19-humans
 27. https://www.merck.com/news/merck-statement-on-ivermectin-use-during-the-covid-19-pandemic/
 28. Bray M, Rayner C, Noel F, Jans D, Wagstaff K. Ivermectin and COVID-19: A report in Antiviral Research, widespread interest, an FDA warning, two letters to the editor and the authors‘ responses. Antiviral Research 178 (2020) 104805

 

Вашият коментар