Еврика и етика: опасното разминаване

Брой № 1 (21) / март 2013, Възпалението при ХОББ

Страхувам се от деня, когато технологията ще надделее на  човешките  взаимодействия.  Светът тогава ще има поколение от идиоти.

Алберт Айнщайн

 

Конфуций, Сократ, Платон, Аристотел, Архимед, Епи­кур… Леонардо да Винчи – неговата архитектура, мосто­ве, катедрали, анатомия, самолети, птици, „Мона Лиза” и „Витрувианския човек”. Звездите, слънцето и земята на Николай Коперник, Джордано Бруно, Йохан Кеплер, Тихо Брахе, Галилео Галилей (1564–1642) и роденият една година след смъртта му Исак Нютон (1643–1727).

Природата винаги оставя поне един учен на света, кой­то като Архимед да каже Eureka! (гръцки – открих). И десетима политици и търговци, които използват откри­тията за античовешки цели.

Тревожно е, любомъдри читателю, че скоростта на евристиката е опасно по-голяма от тази на етиката. Трансферът и селекцията на гени и меми е дълъг еволю­ционен процес – понякога има салтизъм (saltus vitalis) – дано по-скоро направим моралното салто – дотогава мишките трябва да се страхуват от котките (виж Еврика-Етика 3). Така е решила майката Природа след милиони години trial and error – ние трябва да уважаваме труда й, за да ни уважава и Тя – do ut des (давам и ти можеш да дадеш) – урок по реципрочност на древните римляни.

Еврика-Етика 1. Ядрената реакция, открита от Енри­ко Ферми, по-късно се превърна в ядрени реактори за елек­тричество и други полезни за човека енергийни източници. А на другата страна на евристичната монета америка­нците написаха: Manhattan Project, подписан през август 1939 г. от президента Франклин Рузвелт с цел създаване на атомните бомби, цинично наречени Little boy (Малко мом­че) и Fat man (Дебел човек) – най-внезапните убийци на хиляди японци – 140 000 на 6 август 1945 г. в Хирошима и 80 000 на 9 август в Нагасаки, след което още стотици хиляди са хронично доубивани от радиацията.

Еврика-Етика 2. Първите чипове бяха инсталирани през 1940 г. в компютъра на Джон Атанасов и Клифърд Бери. Оттогава се родиха стотици нови инструменти на съвре­менното информационно общество. А на другата страна на евристичната монета – имплантиране на микрочипове в мозъка на хора без тяхно съгласие с цел биотелеметричен контрол на съзнанието, електронно зомбиране, роботизация и други намеси в личния мозък на човека – тихата война (silent war), осъществявана чрез суперкомпютри, сателитни антени и дистанционна система за проследяване. Американ­ските войници са били имплантирани с Рамбо чипове, за да бъдат по-агресивни – произвеждат се перфектни войници – „свръхчовекът” на Ницше и бигорексията са лирични мо­тиви в доктрината за съвременния кибермачизъм.

Еврика-Етика 3. Чрез нокаутиране на гени в обоня­телните клетки се получават мишки, които губят обо­нянието си за котки и съответно – инстинкта си да се страхуват от тях – пише в статията на учени от Университета в Токио, публикувана в Nature на 22 ноември 2007 г. В други статии се съобщава за трансплантиране на стволови клетки за лекуване на болести. Ще се появят ли обаче търговците на открития, или стволовите банкери са вече на свободния пазар – при търговците на органи за трансплантация?


 

Вашият коментар