Вирусиндуцирани екзацербации на ХОББ – ролята на човешкия риновирус

Брой 1 (29) / февруари 2015, Новости в респираторната медицина

Human rhinovirus infection during naturally occurring COPD exacerbations

Slobhan N. George, Davinder S. Garcha, Alexander J. Mackay, Anant R.C. Patel, Richa Singh, Raymond J. Sapsford, Gavin C. Donaldson and Jadwiga A. Wedzicha   

Eur Respir J 2014; 44: 87-96

 

Хроничната  обструктивна белодробна болест (ХОББ) е третата водеща причина за смърт в света.

Респираторните инфекции, както бактериални, така и вирусни или ко-инфекцията с тях, са доказано свързани с екзацербациите на ХОББ, като вирусите могат да бъдат открити в две трети от случаите на екзацербация.

Вирусните инфекции водят до по-тежки обостряния на болестта, придружени с по-дълъг период на възстановяване и по-голяма вероятност за хоспитализация.

Човешкият риновирус (HRV) е основният вирусен патоген, установен в 60% от вирус-индуцираните екзацербации на ХОББ с помощта на количествен (q) PCR анализ.

За първи път това проучване изследва промяната в честотата и вирусния товар на HRV при пациенти с ХОББ в стабилно състояние, по-време на екзацербация и в периода на възстановяване чрез количествен qPCR анализ.

Проучването търси потвърждение на хипотезата, че по време на екзацербация на ХОББ нараства честотата на инфекция с HRV, наличието й се свързва с по-изразени симптоми, както и с развитието на вторична бактериална инфекция.

Проби от храчка на 77 пациенти са били анализирани от qPCR в реално време както за HRV (388 проби), така и за Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis (89 проби). Пациентите са записвали влошаването на дихателните  си симптоми в дневници, на база на които са били идентифицирани екзацербациите.

Болните са били рутинно наблюдавани в клиниката на всеки 3-6 месеца и са събирани проби от храчка. Тези визити са дефинирани като „стабилно състояние” без наличие на екзацербация 4 седмици преди и 2 седмици след визитата.

Регистрирането на екзацербациите е направено на база EXACT въпросник (Exacerbations of Chronic Pulmonary Disease Tool) и се дефинират като наличието на 2 или повече нови или влошени симптоми, един от които задължително е главен. Главни симптоми са: нарастване на  диспнеята, увеличено количество или наличие на гнойни храчки. Пробите са събрани от пациентите в стабилно състояние, по време на екзацербация и по време на възстановителния период – на ден 3, 7, 14 и 35. (Фиг. 2)

 

Фиг. 2.  Пациенти с ХОББ – групов анализ

 

При пациентите са регистрирани 107 екзацербации, като 89% от болните са били лекувани с антибиотици (проведен е 7-дневен антибиотичен курс), 81% – с орални кортикостероиди и 2% са били хоспитализирани.

Установена е значително по-висока честота на HPV при пациенти по време на екзацербация (57 от 107, 53.3%) в сравнение с пациенти в стабилно състояние и HPV (10 от 58, 17.2%) (p, 0.001) (Фиг. 3а)

 

Фиг. 3. Количествено PCR сравнение между: а) превалиране на човешки риновирус в стабилна ХОББ и при екзацербация, и b) количество човешки риновирус в стабилна ХОББ и при екзацербация при предварително позитивирани пациенти.

 

Установен е повишен вирусен товар при пациенти с позитивиран HPV и в екзацербация, в сравнение с пациенти със стабилна ХОББ и позитивен тест за HBV (Фиг. 3б)

От 57 проби на пациенти в екзацербация и позитивен HPV резултат 21 пациенти са имали грипоподобни оплаквания и по-голям вирусен товар. Идентичен е и резултатът при пациенти в екзацербация, болки в гърлото и позитивна на HPV храчка. (Фиг. 4)

 

Фиг. 4. Сравнителен PCR анализ на количество човешки риновирус при пациенти: а) със и без симптоми на настинка в екзацербация; и b) със и без болки в гърлото в екзацербация.

 

Пациенти, които са били позитивни на HPV, са имали повече екзацербации годишно от негативните такива. Установена е връзка между вирусния товар и по-високия брой екзацербации годишно при пациенти с позитивен HPV (Фиг. 5).

 

Фиг. 5. а) връзка между брой годишни екзацербации при пациенти със и без риновирусна инфекция; b) връзка между броя на екзацербациите и вирусния товар.

 

При пациенти в екзацербация,позитивни за HRV, нo негативни за типични бактерии, се наблюдава позитивиране на резултата на ден 14 и спад във вирусния товар. При пациенти с изолирани бактериални причинители в началото на екзацербацията, позитивни на HPV, се наблюдава спад в количеството на вируса на ден 7 и негативизирането му на ден 35, докато бактериалните нива се задържат. (Фиг. 6)

 

Фиг. 6. Промени във вирусния и бактериален товар при пациенти с ХОББ в екзацербация и възстановителен период а) при пациенти без бактериална инфекция по време на екзацербация и b)при пациенти с бактериална инфекция по време на екзацербация

 

Фактът, че пациенти в екзацербация, които са били бактерии-отрицателни в началото, но стават положителни на 14-тия ден на фона на антибиотична терапия, предполага, че именно първоначалната вирусна инфекция води до вторична бактериална.

Може ли противовирусната терапия да бъде по-ефективна от антибиотичната?

Може ли лечението с АБ да е необходимо в по-късен етап от началото на екзацербацията?

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар