Въпросителни пред лечението на идиопатична белодробна фиброза

Брой № 3 (51) / юни 2019, Пробиотици

Три въпроса към проф. Лука Рикелди по време на 5-ия експертен форум за централна и източна Европа, посветен на Идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ), състоял се в Женева на 1-2 април 2019 год.

 

 

Проф. Лука Рикелди е професор по респираторна медицина, Католически университет „Sacred Heart“, Рим, Италия. Основните му интереси са в областта на интерстициалните белодробни болести и по-конкретно в изследване на ранната диагноза и патогенетично лечение на идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ). Работил като клиничен експерт и почетен консултант в университетската болница „Southampton“., Великобритания.

 

Какви окончателни резултати очаквате от клиничните проучвания за комбинирано лечение на IPF с антифибротичните медикаменти nintedanib и pirfenidone?

 

Ние все още не знаем дали комбинацията на nintedanib и pirfenidone ще бъде напълно проучена във фаза 3 на изпитването , защото понастоящем фаза 3 не се провежда, така че – все още не знаем. Има сигнали, че вероятно комбинацията е по-ефективна, отколкото всеки един от медикаментите и се надяваме, че някой ще проведе проучването, но в момента нищо не се случва, така че нека изчакаме да видим какво бъдещето ще ни покаже.

 

 

Колко очаквате да се удължи средната продължителност на живота на пациентите, лекувани с антифибротични медикаменти?

 

Все още нямаме официално проучване с първична крайна цел смъртност. Предполагаме, че с използването на тези лекарства ще бъде удължен животът на пациентите, но това са индиректни доказателства, защото не това е първичната крайна цел на проучванията. С колко точно ще удължим живота на пациентите всъщност не знаем. Но със сигурност знаем, че ще бъде намалена с 50 % прогресията на болестта, измерена чрез функцията на белия дроб, така че все още имаме въпросителна по отношение на това с колко точно ще бъде редуцирана смъртността и с колко точно ще се подобри преживяемостта на пациентите.

 

Какво ново от „кухнята“ на IPF , което все още не е на конвейера на достъпната информация?

 

Има много нови лекарства в полето на проучванията. Някои от тях ще бъдат използвани в комбинация с настоящите медикаменти. В момента има най-малко четири проучвания в трета фаза и очакваме в следващите две до три години, че ще имаме нова комбинация от медикаменти, която потенциално може да бъде по-ефективна от съществуващите терапии.

 


 

Вашият коментар