Свирене на диджериду като алтернативен метод за лечение на синдрома на обструктивна сънна апнея. Данните от едно рандомизирано контролирано проучване.

Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleep apnoea syndrome: randomised controlled trial. Milo A Puhan, Alex Suarez, Christian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz, Otto Braendli

 

За някои от вас, читатели, по-долната статия може да прозвучи като забавна история. Истината е, че не е история, а проучване. При това не „какво да е”, а „рандомизирано контролирано”, т.е. според някои хора – с голяма достоверност на медицинските свидетелства. Изказаната от Puhan et al. хипотеза в него звучи едновременно революционно и еретично: „Свирене на диджериду като алтернативно лечение на синдром на обструктивна сънна апнея” 1. Такова предложение бихме очаквали да чуем от Louis C.K. или някой друг изтъкнат stand-up комик. 

 

Какво е диджериду? Диджериду е музикален инструмент, използван от австралийските абуригени преди повече от 1500 години (фиг.1). Според някои източници той е най-стария духов музикален инструмент. Мистериозното и обсебващо звучене на диджеридуто сякаш извира от дълбините на Земята. В него има някаква омагьосваща вибрация, нещо изключително естествено величествено.

 

Фиг.1 Абуригени свирят на диджериду

 

Наблюденията на един инструктор по диджериду, който съобщава за намаляване на дневната сънливост и хъркането при себе си и при учениците си след едва няколко месеца редовни упражнения с инструмента дават идея за проучване на лечебния му ефект. Според Puhan et al. техниката на свирене на диджериду повишава тонуса на мускулите на горните дихателни пътища и намалява склонността им към колабиране по време на сън 1.

 

В проучването участват 25 пациента на възраст над 18 години с апнея/хипопнея индекс между 15 и 30 бр/час (умерено-тежка форма на сънна апнея) и анамнеза за хъркане по време на сън. Те са разделени в две групи: диджериду група, в която пациентите се упражняват средно 5.9 дни в седмицата по 25.3 минути /дн., и контролна група, в която пациентите са поставени в листа на чакащите за курс по свирене на диджериду. Изключващи критерии за проучването са: настояща CPAP терапия, използване на лекарства с влияние върху ЦНС (напр. бензодиазепини), настояща или планирана програма за отслабване, консумиране на ≥15 алкохолни напитки седмично или  ≥2 пъти дневно, затлъстяване (индекс на телесната маса ≥30 кг/м2).

 

Обучението на пациентите в интервенираната група включва 4 урока. При първия учителят по диджериду показва на болния техниката с устни, с която се възпроизвежда и задържа постоянен тон за 20-30 секунди. Вторият урок включва обяснения за концепцията и техниките на „циркулаторно дишане”. Циркулаторното дишане е начин на дишане, който позволява възпроизвеждане на постоянен звук за продължителен период от време. За целта пациентът трябва да инхалира през носа и да поддържа дихателния поток през инструмента, използвайки бузите си като мях. Третият урок включва допълнително разясняване на техниката на свирене от страна на учителя, което подпомага синхронизирането между устните, гласните връзки и циркулаторното дишане, така че вибрациите от горните дихателни пътища да могат да достигнат по-лесно до долните. На четвъртия урок учителя и учениците повтарят базисните технически знания . Всеки пациент в интервенираната група трябва да се упражнява поне по 25 минути дневно, поне по 5 пъти седмично.

 

Първичният резултат, който проучването измерва е дневната сънливост, оценена чрез скалата за оценка на сънливостта Epworth (резултат >11 точки се приема за ексцесивна дневна сънливост). Вторичните измервани резултати включват ефекта по отношение на: апнея/хипопнея индекса, индекса на качеството на съня Pittsburgh (≥5 точки означава нарушено качество на съня) и оценка на нарушенията на съня от страна на партньора в леглото (по визуална аналогова скала). Участниците в проучването попълват и SF-36 въпросник за оценка на общото свързано със здравето качество на живот.

 

Резултати. Проучването установява сигнификантно подобрение в групата на пациентите, свирещи на диджериду, по отношение на сънливостта, оценена по Epworth скалата (разлика от -3.0 точки, 95% CI, в интервала -5.7 до -0.3, P=0.03) (фиг.2). Качеството на съня не се различава значително между двете групи, но партньорите в леглото на пациентите в диджериду групата съобщават за по-леки нарушения на съня (разлика от -2.9 точки, -4.7 до -0.9, P<0.01). Наблюдава се и ефективност на метода по отношение на апнея/хипопнея индекса (разлика от -6.9 бр/час, в интервала -12.3 до – 0.1, P=0.05).

 

Фиг.2 Индивидуален отговор на пациентите в двете групи, показващ тенденция към намаляване на сънливостта в диджериду групата.

 

Обсъждане. Рандомизираното контролирано проучване на Puhan et al. показва, че 4 месеца стимулиране на горните дихателни пътища чрез свирене на диджериду намалява дневната сънливост при пациенти с хъркане и умерено-тежък синдром на обструктивна сънна апнея. Понижаването на апнея/хипопнея индекса показва, че склонността към колабиране на горните дихателни пътища е намаляла. В допълнение към това партньорът в леглото е значително по-малко смущаван по време на сън.

 

Свиренето на диджериду симулира иновативните методи за лечение на обструктивната сънна апнея с невро-мускулни стимулатори 2. Продължителните тренировки и техниката на свирене, която тренира целия вокален тракт, а не само отделен мускул, създават предпоставка за повишаване на тонуса на горните дихателни пътища.

 

Заключение. Ограниченията на проучването на Puhan et al. са очевидни, но необходимостта от търсене на алтернативни методи за лечение при пациентите, които не са подходящи за PAP-терапия – също. Романтичната идея за лечение чрез музика хвърля в транс творческата ни натура. Представяме си как гъгнещият звук на дългата дървена тръба заглушава неравномерното хъркане на милиони болни по Света. Стига ни и толкова, за да заспим спокойно.

 

 

 

Д-р Петър Чипев

Литература:

 

1.Puhan M, Suarez A, Cascio C, et al. Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleep apnoea syndrome: randomised controlled trial. BMJ, doi:10.1136/bmj.38705.470590.55

2.Schwartz A, Smith P, Oliven A Electrical stimulation of the hypoglossal nerve: a potential therapy. J Appl Physiol (1985). 2014 Feb 1; 116(3): 337–344.

Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleepapnoea syndrome: randomised controlled trial.Milo A Puhan, Alex Suarez, Christian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz, Otto Braendli


 

Един коментар към “Свирене на диджериду като алтернативен метод за лечение на синдрома на обструктивна сънна апнея. Данните от едно рандомизирано контролирано проучване.”

Отговори
  1. Мирослав Лазаров казва:

    Статията е интересна.Имам диагноза сънна апнея установена във ВМА.Ползвам апарат за дишане Бипап WEINMANN.Австралия ми е далече.Да ползвам ли книгата на Ангела Келес-как да се отървем от хъркането и сънната апнея, за да си подобря състоянието.

Вашият коментар