Шеста сесия на Конференцията на страните от Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна

От 13 до 18 октомври 2014 г. в Москва се провежда шестата сесия на Конференцията на страните от Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна. Този ръководен орган на конвенцията, в която участват 179 държави, редовно разглежда въпросите за осъществяване на конвенцията и приема протоколи, приложения и поправки, необходими за продължаване на дейността. На текущата сесия участниците ще разгледат въпроси, свързани с ликвидиране на незаконната търговия с тютюневи изделия, данъчни мерки за намаляване търсенето на тютюневи изделия и борбата с новите изделия, като бездимните тютюневи изделия и електронните цигари.

Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна влезе в сила през февруари 2005 година (България се присъедини към Конвенцията през 2003 г.). От тогава тя се превърна в един от основните договори в историята на Организацията на обединените нации, който обхваща 179 страни, обитавани от 89% от населението на света.

Употребата на тютюн е една от най-големите заплахи за здравето, възникнали някога в света. Тя ежегодно води до почти 6 милиона смъртни случая, от които повече от 5 милиона са сред потребителите и бивши потребители на тютюна, както и повече от 600 000 – на непушачи, изложени на вторичен тютюнев дим. На всеки 6 секунди заради тютюневия умира един човек, което е един от всеки десет смъртни случая сред възрастните. Близо половината от настоящите потребители на тютюн ще умре в крайна сметка от болест, свързана с тютюна.

Почти 80% от повече от един милиард пушачи в света живеят в страни с ниски и средни доходи, върху които се стоварва най-голямата тежест на заболеваемостта и смъртността, свързана с тютюнопушенето.

Потребителите на тютюн умират преждевременно, лишават семействата си от доходи, повишават разходите за здравеопазване и пречат на икономическото развитие.

Поради факта, че от момента, когато хората започват да използват тютюн, до появата на здравословни проблеми, минават няколко години, епидемията от болести и смърт, свързани с тютюна, седва започва да набира скорост.

През 20-ти век, от тютюна са причинени 100 милиона смъртни случая. Ако тази тенденция се запази през 21 век, това ще означава един милиард смъртни случаи.

Ако не се вземат мерки, до 2030 г. броят на смъртните случаи, свързани с тютюна, ще бъде повече от 8 милиона годишно. Повече от 80% от тези смъртни случаи ще са в страните с ниски и средни доходи.

Вторичният тютюнев дим – това е димът, който запълва ресторанти, офиси или други затворени пространства, където хората употребяват тютюневи продукти като цигари, лули и наргиле. В тютюневия дим има повече от 4000 вещества, от които най-малко за 250 е известно, че са вредни, а повече от 50 са канцерогенни. Безопасно ниво на излагане на вторичен тютюнев дим няма.

  • При възрастните, вторичният тютюнев дим причинява сериозни сърдечно-съдови и респираторни заболявания, включително коронарна болест на сърцето и рак на белия дроб. Сред кърмачета, той причинява внезапна смърт. При бременни жени води до раждането на деца с ниско тегло.
  • Почти половината от децата редовно да дишат въздух, замърсен от тютюнев дим на обществени места.
  • Повече от 40% от децата имат поне един родител тютюнопушач.
  • Вторичният дим причинява повече от 600 000 случая на преждевременна смърт годишно.
  • През 2004 г. делът на децата представляват 28% от всички смъртни случаи, свързани с вторичен тютюнев дим.

Необходимо е за всеки човек да диша въздух без тютюнев дим. Законодателство за да се гарантира защита, свободна от тютюнев дим, защита на здравето на непушачите, са популярни, не вредят на бизнеса и да допринесе за факта, че пушачите се откажат от пушенето.

Повече от един милиард души, или 16% от населението на света е защитено от комплексни национални закони, които да гарантират защитата, свободна от тютюнев дим.

Данъците върху тютюневите изделия са най-ефективният начин за намаляване на употребата на тютюн, особено сред младите хора и бедните. Повишаването на данъците, водещо до покачване на цените на тютюневите изделия с 10%, намалява консумацията с около 4% в страните с високи доходи и до 5% при страни с ниски и средни доходи.

Въпреки това, високите данъци върху тютюневите изделия се използват рядко като мярка. Само в 32 страни, в които живее по-малко от 8% от населението на света, данъците върху тютюна надхвърлят 75% от цената на дребно. Смята се, че приходите от тези данъци са средно 175 пъти по-високи от разходите за борбата срещу тютюнопушенето.


 

Вашият коментар