Salle de garde – една уникална традиция във френските болници

Брой № 2(6) / юни 2009, Дихателна недостатъчност

Можете ли да си представите лекари, които обядват в болнична столова, но не обелват и дума за медицина? Трудно, нали? Да, но във Франция това е факт – става въпрос за т.нар. salle-de-garde. Това са столовите за стажуващите лекари в големите френски болници, където цари уникална атмосфера, коренно различна от останалата част на заведението. В тези столови от 200 години насам се спазват уникални правила: младите лекари, чийто стаж трае точно шест месеца, избират чрез гласуване „иконом” на salle de garde. Това е едър и авторитетен доктор (обикновено ортопед), който следи за спазването на реда и правилата по време на обяд и вечеря. А те са следните: масата винаги е с формата на „П” с оглед пестене на място и оптимален визуален контакт между всички. Сяда се по реда на пристигането, като е забранено да се оставя празен стол между двама души. Ръкуването е забранено – поздравът е дружеско потупване по гърба. Ръкопляскането също е забранено – възхищението от добър виц или остроумна реплика се изразява чрез удряне с лъжица по чиниите. Забранено е и използването на салфетки – масите са покрити с болнични чаршафи и по правило всички си бършат устата с тях.

По време на самия обяд е абсолютно недопустимо да се говори за следните три неща: медицина, политика и религия. Ако някой лекар се изпусне, икономът го наказва, а самото наказание се определя чрез завъртане на специално колело на стената. То варира от купуване по чаша вино за всички до събличане на няколко дрехи или целуване на задните части на стоящия на съседния стол лекар. Провинилият се може да обжалва, че думата, употребена от него, не е чисто медицински термин. Тогава икономът вика готвача от кухнята – ако той знае значението на думата, наказанието се отменя.

Белите престилки са задължителни, но всякакви белези на медицинска йерархия са нежелани. Същото важи и за разговорите – в salle de garde могат свободно да се одумват главния лекар, шефовете на отделения и прочее, без страх от евентуални последствия.

Със сервирането на кафето отпада ембаргото върху медицинската тематика и пушенето. Тогава младите лекари споделят опит и интересни случаи от практиката си. По този начин salle de garde създава уникална творческа атмосфера и сплотява колективите на болниците, единодушни са психолозите.

Друга уникална особеност на тези столови са фреските по стените – на тях са изобразени реални лекари (някои от които – светила на съвременната френска медицина) в меко казано, еротични пози. По традиция на няколко години тези фрески се подновяват, като за целта се канят студенти от Ecole des Beaux Arts – Школата по изящни изкуства, а сюжетите се диктуват от самите лекари.

Традицията на salle de garde е обект на множество академични изследвания. Единодушно се смята, че тя е продължение на карнавалната традиция. Корените са в отбелязването на Празника на глупците във френските катедрали през Средновековието, когато свещениците са извършвали аналогични неща. Характерното за карнавала е, че обръща стойностите и йерархиите от всекидневието: царете се превръщат в просяци и обратно – глупците стават мъдреци, противоположностите преливат една в друга (реалност и фантазия, ад и рай). По този начин карнавалът се явява мощен гръмоотвод на събраните в обществото енергии точно преди започване на постите. Същото явно важи и за salle de garde, където лекарите отпускат напрежението от тежката всекидневна работа и по типично френски начин успяват да съчетаят полезното с приятното.

Повече информация можете да получите на сайта на асоциацията на salle de garde: www.leplaisirdesdieux.fr.


 

Вашият коментар