ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДББ

 

Уважаеми колеги,

 

Днес, от изпратено до мен писмо от член на БДББ, научих за поредния несмислен акт на УС на БДББ.

Тези дни на тържествен академичен съвет на Медицински университет – Варна, Българското дружество по белодробни болести, в лицето на председателя Диана Петкова, е връчило почетен знак на БДББ на ректора на  МУ – Варна, Красимир Иванов в знак на благодарност и за особен принос на университета към БДББ.

Искам да заявя, че от месец юни 2016 не участвам в решения на УС на БДББ и всяко взето решение от този момент нататък е взето без моя глас и съгласие. С това писмо до всички вас заявявам, че нямам и не искам да имам нищо общо с този акт в псевдоакадемичен стил и изразявам своя категоричен протест. В университетска болница „Св. Марина” във Варна съвсем скоро беше нанесен тежък и болезнен удар върху университетската клиника по пулмология,  изграждана с години от няколко поколения пулмолози, някои от тях – мои учители. И точно на този Университет в лицето на ректора, вместо протест, да се връчи почетен знак на БДББ е като слогана: „Аве, Цезаре, готовите за смърт те поздравяват (награждават)„. Откъдето и да го погледнеш е унизителен акт, в който са въвлечени всички членове на дружеството. Това трябваше да бъде спестено на БДББ. В периода на моето председателство (2008-2012) не си позволих нито веднъж да предложа на УС подобни непремерени решения, награждаващи ВМА или моя пряк началник Стоян Тонев, който имаше цялата власт и влияние в медицинската общност. Не си позволих дори да го поканя на наше събитие, камо ли да изразя благодарност към него и ВМА от името на БДББ, защото бях убеден в несъстоятелността на подобен акт и необходимостта да съхраня високата академична автентичност на дружеството. Изразявам своето възмущение от подобно решение, което уронва престижа на БДББ. Считам, че с това си решение УС на БДББ не е защитил интереса на своите членове и е допуснал едно професионално сдружение с идеална цел да бъде поставено в служба на неакадемични интереси без позитивен ефект върху неговата академична себесъщност.

С това писмо изразявам своя категоричен протест и заявявам моето официално оттегляне от състава на Управителния съвет. Като редови член на БДББ, ще продължа да заявявам както досега своето открито несъгласие с решения на УС, които уронват дружествения престиж и засягат академичната автентичност на БДББ.

 

Коста Костов


 

Вашият коментар