Нови хоризонти в бронходилататорната терапия

Брой № 2 (18) юни 2012, Бронходилататори

Дългодействащите бронходилататори са фундамента, крайъгълният камък в терапията на ХОББ и терапевтична втора линия при болните с астма в острата фаза (екзацербация) и в стадия на хрониотерапията. Те са постоянното присъствие в инструментариума на опитния пулмолог, който познава принципа „добрият лекар заслужава да разполага с добри медикаменти, а слабият въобще не може без тях”. В този брой изкушени от темата опитни пулмолози ще запознаят любопитната аудитория с историята и настоящето на бронходилататорната терапия въобще.  Аз открехвам за кратко вратата към близкото бъдеще, за да знаете какво ви очаква зад нея. Убеден съм, че чаша кафе ще ви стигне, за да преминете през конвейра, от който на българския пазар, изпреварвайки calmeterol, вече изскочи ултра-дългодействащият бета-2 агонист (ultra-LABA) indacaterol. Очакваме в най-близко време да се появят още негови събратя, които се нуждаят от достатъчно дълго време (24 часа) за да покажат пълните си възможности. Такива новобранци в последната фаза на научни разработки преди дебюта си и на българска сцена са дългодействащите мускаринови антагонисти (LAMA) – Aclidinium bromide (Almirall/Forest) и glycopyrolate (Novartis). Разработват се и комбинирани инхалатори на LABA и LAMA, като се използва техния адитивен ефект. Големият взрив ще настъпи с навлизане на пазара на бифункционални MABAs-съединения (GSK –фаза II, BI,Pfizer, Argenta, Theravance), но дотогава ще държим бронхите си отворени и с това, което имаме.
Материалите от този брой ще откриете и на сайта на списанието – www.inspiro-bg.com

Приятни минути с InSpiro!


Автор: Доц. Коста Костов, научен ръководител на медицински център InSpiro, главен редактор на списание InSpiro.


 

Вашият коментар