Международни препоръки за диагноза, оценка и терапия на тежка астма

Лечението на тежката или устойчива на терапия астма все повече се признава като проблем, по който няма задоволителни решения. Сформираната група от специалисти, подкрепена от Европейското респираторно дружество и Американското торакално общество, направи обобщение на дефинициите и даде препоръки и насоки за оценка и лечение на тежка астма при деца и възрастни.

Извършеният преглед на публикациите по темата бе последван от обсъждане от експертна комисия в съответствие с GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) за развитие на специфични клинични препоръки.

При диагностицирането на астма и на съпътстващи заболявания се стигна до заключението, че тежката астма се дефинира като астма, която изисква лечение с високи дози инхалаторни кортикостероиди плюс втори регулатор и / или системни кортикостероиди, за да се предотврати превръщането й в „неконтролирана“ или астма, която остава „неконтролирана“ въпреки приложената терапия. Тежката астма е хетерогенно състояние, в което могат да се определят фенотипове като например еозинофилна астма. Изведени са специфични препоръки за терапия, базирани на количеството на еозинофилите в храчките или количеството на издишан азотен оксид, както и лечение с анти-IgE антитяло, метотрексат, макролидни антибиотици, противогъбични агенти и bronchial thermoplasty.

Координираните изследователски усилия за подобряване на фенотипизирането ще осигурят безопасен и ефективен биомаркер за оценка на подходите при лечение на тежка астма.

 

Eur Respir J 2014; 43: 343–373 | DOI: 10.1183/09031936.00202013

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар