Иновативен инхалатор беше представен у нас

Иновативното инхалаторно устройство тип „фина мъгла“ беше представено пред български пулмолози по време на среща на 25.01.2014 г. в гр. Правец. Инхалаторът Respimat® SoftMistTM Inhaler (SMI) се използва за прилагане на дългодействащия антихолиноергик tiotropium bromide като поддържащо лечение за хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

В рамките на срещата специалисти пулмолози от страната и чужбина представиха клинични данни за терапията с медикамента tiotropium bromide – единственото поддържащо лечение за ХОББ, което се предлага вече в две форми, доставяни с две различни инхалаторни устройства – HandiHaler® и Respimat® SMI. Водещи експерти в областта на респираторните заболявания споделиха своите очаквания във връзка възможностите за избор на инхалаторно устройство, които се предлагат на пациентите, лекуващи се с tiotropium bromide.

 

Доц. д-р Аршанг Валипур представи резултатиje от клиничното изпитване TIOSPIRTM

 

Специално за срещата с българските пулмолози пристигна доц. д-р Аршанг Валипур от Университетската болница „Otto – Wagner” във Виена, Австрия. Доц. д-р Аршанг Валипур представи дългоочакваните резултати от клиничното изпитване TIOSPIRTM (Tiotropium Safety and Performance in Respimat® – Безопасност и ефективност на Tiotropium с Respimat®).„TIOSPIRTMе едно от най-мащабните проучвания, провеждано някога в областта на ХОББ, с огромен брой пациенти, в 50 държави. То затвърждават профила на безопасност и ефикасност на Respimat® SMI и HandiHaler®. Резултатите от него показват, че няма разлика между tiotropium, който се прилага с HandiHaler®, и tiotropium, прилаган чрез Respimat® SMI, нито по отношение на повлияването на екзацербациите, нито по отношение на смъртността, дори при пациентите с ХОББ и сърдечно-съдови нарушения.“, каза доц. д-р Аршанг Валипур. Той допълни също че, „Самата инхалация на медикамента е много важна. По-бавното придвижване на аерозола, образуван от Respimat® позволява по-голяма степен на отлагане в белите дробове.“

 

Доц. д-р Явор Иванов, Председател на Българското дружество по белодробни болести и Ръководител на Клиниката по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен

 

Модератор на срещата беше доц. д-р Явор Иванов, Председател на Българското дружество по белодробни болести и Ръководител на Клиниката по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен. По време на представянето присъстващите специалисти дискутираха голямото значение, което заемат инхалаторните препарати и в частност tiotropium bromide в поддържащото медикаментозно лечение на ХОББ. Лектори на събитието бяха: доц. д-р Денчо Османлиев (Национален консултант по пневмология и фтизиатрия, СБАЛББ „Св. София“, гр. София), доц. д-р Коста Костов (Ръководител на Клиниката по белодробни болести, Военномедицинска академия, гр. София) и проф. д-р Димитър Попов,(Началник Клиника по вътрешни болести, пулмология, фтизиатрия и клинична алергология към МВР Болница, гр. София). Всички те изразиха своите очаквания относно резултатите от употребата на устройството Respimat® SoftMistTM Inhaler в съвременната практика.

TiotropiumRespimat® 2,5 µg е наличен в България със 75% реимбурсация от месец декември 2013 г.6

“Устройството е мостът, по който молекулата трябва да достигне до пациента. То има значение, тъй като има отношение към размера на частиците, които се образуват и скоростта на разпространение на медикамента до белите дробове.Respimat® SMI е проектиран да преодолее проблеми като ограниченото отлагане в белите дробове и необходимостта от адекватна координация от страна на пациента за постигане на ефективна инхалация. Respimat® SMI доставя фино фракционирани частици, като продължителното състояние под формата на облак (аерозол) улеснява координацията между задействането на устройството и вдишването от страна на пациента,“ разказа по време на срещата проф. д-р Димитър Попов, който освен това, подробно представи устройството и начина на действие на Respimat® SMI.

 

 

Доказателствата от проведени клинични изпитвания с инхалаторни устройства сочат, че повечето пациенти са предпочели Respimat® SoftMistTM Inhaler (инхалатор тип „фина мъгла“), пред дозиращи инхалатори и инхалатори за сух прах.13,14,15,16 Тези резултати, заедно с данните, че tiotropium bromide намалява риска от екзацербации на ХОББ и свързаните с тях хоспитализации, са особено обнадеждаващи за пациентите с това заболяване. Това лечение също така подобрява симптомите и свързаното със здравето качество на живот.8,9,10,11 Проведени са повече от 190 клинични изпитвания с tiotropium bromide, a пулмолозите в България и по света имат над 10 годишен опит в използването на медикамента в лечението на ХОББ.12


 

Вашият коментар