ЕК недоволна от качеството на въздуха в България

Комисията обяви, че ни изпраща допълнително официално уведомително писмо, заради проблема със замърсяването

ЕК недоволна от качеството на въздуха в БългарияВ Белгия се появиха нови пътни знаци, предупреждаващи за ограничения в максималната скорост заради „лошото качество на въздуха“

Европейската комисия (ЕК) призова България, Латвия и Словения незабавно да се заемат с продължаващия проблем с качеството на въздуха.

Комисията обяви, че изпраща на трите страни допълнителни официални уведомителни писма*, които са в съответствие с подобни мерки, предприети срещу Белгия през ноември 2012 г., както и с бъдещите производства срещу всички останали държави от ЕС, в които се наблюдават системно високи равнища на фините прахови частици ФПЧ10 във въздуха. (Вж. съобщението)

ФПЧ10 могат да причинят дихателни проблеми, рак на белите дробове

и преждевременна смърт. Причина за замърсяването с тях са пътното движение, промишлената дейност и отоплението на сградите, уточнява комисията.

ЕК отчита, че качеството на въздуха е влошено в много държави от ЕС и предприема действия срещу 17 държави, в които положението е най-сериозно и последователно е отчитано лошо качество на въздуха, се посочва в съобщението. Държавите са Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Чехия и Швеция.

Според цитираните в документа последни изследвания, мнозинството (56 на сто) от европейците отчитат, че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години.

Комисията досега успешно е предявявала искове пред Съда на ЕС срещу Италия, Португалия, Словения и Швеция, заради неизпълнението от тяхна страна на задължението за осигуряване на добро качество на въздуха за гражданите. Приетите решения на Съда се отнасяха само до неспазването на пределно допустимите стойности за качеството на въздуха в миналото, което не предоставя особен стимул за държавите в Общността да предприемат действия срещу превишаването им в бъдеще, се посочва в съобщението.

По тази причина е възприет нов подход, с който се разширява обхватът на съдебните производства.

По-рано съдебните производства срещу държавите членки, които не изпълняват изискванията за качество на въздуха, се основаваха на нарушение на член 13 от Директива 2008/50/EО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, съгласно който държавите членки са длъжни да не надхвърлят пределно допустимите стойности на ФПЧ10. Новият подход обаче обхваща и член 23 от Директивата, насочен срещу неизпълнението от много държави членки на задължението да установят специфични планове за качеството на въздуха, в които следва да се определят подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-кратък.

Целта е държавите с продължаващи проблеми, свързани с качеството на въздуха, да предприемат предвидливи, бързи и ефективни действия, за да намалят до минимум периода на неспазване на правото на ЕС.

Комисията е особено разтревожена от случаите, когато това неспазване продължава повече от пет години и все още не е отстранено. Съгласно законодателството на ЕС, държавите от Общността са длъжни да предприемат всички необходими мерки за подобряване на качеството на въздуха. Неизпълнението на това задължение ще доведе до образуването на съдебно производство.

Комисията отбелязва, че пределно допустимите стойности на ФПЧ10 трябваше да бъдат спазвани от 2005 г. (в случая на Румъния и България – от 1 януари 2007 г. – датата на присъединяването им към ЕС), въпреки че държавите можеха да поискат от ЕК удължаване на срока за постигане на стандартите до юни 2011 г.

Междувременно българската Изпълнителна агенция по околна среда (EEA.Government.bg) съобщи, че вчера в 10 града на страната е било измерено наднормено запрашаване на въздуха.

Фини прахови частици в повече са регистрирани в Бургас, Варна, Добрич, Видин, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян и Димитровград. Стойностите са били между 1,01 и 1,89 пъти над средноденонощната норма.

Изпращането на допълнително официално уведомително писмо е една от стъпките преди да бъде сезиран съдът. След нея следва изпращането на мотивирано становище.

 

Източник: vesti.bg


 

Вашият коментар