Събития

Конгрес на Европейското респираторно дружество – 2012

Конгресът на Европейското респираторно дружество през 2012 година ще се проведе от 1 до 5 септември във Виена, Австрия. Допълнителна информация за програмата и организацията може да намерите на www.erscongress2012.org   / прочети повече

Проведе се Четвъртият конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести

Четвъртият конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести (БДББ) се проведе в Конгресния център „Дедеман”, София от 14 до 17 юни 2012. БДББ е официална национална институция, която обединява професионалисти от различни специалности, включително пулмолози, гръдни хирурзи, лекари и медицински сестри, които работят в областта на белодробните болести. Основните теми, които бяха дискутирани на Конгреса / прочети повече

Българското Дружество по Белодробни Болести

Четвърти конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести

Четвъртият конгрес на Българското Дружество по Белодробни Болести (БДББ) ще се проведе в Конгресния център „Дедеман”, София от 14 до 17 юни 2012. Конгресът, организиран от БДББ, е най-големият български форум, който се провежда на всеки 2 години и събира специалисти по пулмология и гръдна хирургия. Основните теми, които ще бъдат дискутирани на Конгреса на / прочети повече

Скрининг за бронхиална астма и ХОББ

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с подкрепата на AstraZeneca България стартира: Скринингова програма за откриване на пациенти с Бронхиална астма и Хронична Обструктивна Белодробна Болест (ХОББ) с недостатъчен контрол на заболяването. За България няма официална статистика за заболеваемостта от бронхообструктивни заболявания.  Според данни  от  Национален  статистически институт,  Национален център по здравна информация,  Кратък статистически справочник по / прочети повече