Смисъл на броя

Бронхологична диагноза на саркоидоза и идиопатични интерстициални пневмонии

Статията представлява кратък и непретенциозен обзор на инвазивните бронхоскопски процедури, които помагат в диагнозата на саркоидоза и идиопатични интерстициални пневмонии (ИИП). При саркоидоза бронхоскопската трансбронхиална белодробна биопсия (ТББП) е златен диагностичен стандарт и прави хирургичната белодробна биопсия напълно излишна и показана само в отделни случаи на затруднена диагноза. На основата на високата й диагностична чувствителност / прочети повече

InSpiro_br3_img_21

Кожни прояви при саркоидоза

Въведение и исторически преглед Саркоидозата (sarco – плът, месо; eidos – подобно; osis – състояние) е мултисистемно, антиген-медиирано грануломатозно заболяване с неизвестен причинител, което засяга предимно млади индивиди, както и пациенти на средна възраст и се представя най-често с билатерална хилусна аденопатия, белодробен инфилтрат, очни промени или кожно засягане. Други органи и системи, като черен / прочети повече

InSpiro_br3_img_27

Очни прояви при саркоидоза

Саркоидозата (болест на Besnier-Boeck-Schaumann) е хронично мултисистемно грануломатозно заболяване, проявяващо се като резултат от прекомерен клетъчен имунен отговор към разнообразни собствени или чужди антигени. Етиологията на саркоидозата е неизвестна, което отчасти може да се свърже с разнообразните прояви на болестта и на липсата на утвърдени диагностични критерии1. Болестта е разпространена в целия свят, но по-често / прочети повече

InSpiro_br3_img_34

Сърдечна саркоидоза

Саркоидозата представлява мултисистемна грануломатозна болест с неизвестна етиология, която се характеризира с наличие на неказеинифициращи грануломи в засегнатите органи. В началото се установяват едно или повече от следните нарушения: двустранна хилусна аденопатия, ретикулерни сенки, лезии на кожата и/или очите. При половината от засегнатите болестта се открива случайно при рентгенография преди да се е изявило клинично. / прочети повече

Клинична класификация на пулмоналната хипертония

През 1998 г. на Втория световен симпозиум по пулмонална хипертония (ПХ) в Евиан, Франция, е предложена клинична класификация. Нейна цел е да индивидуализира различните категории, разделяйки сходствата в патофизиологичните механизми, клиничното представяне и терапевтичните възможности. Класификацията от Еви­ан е общоприета и широко разпространена в клиничната практика, особено в специализираните центрове. Използва се от Американската агенция / прочети повече

Petkova_01_IPAH-bl

Идиопатична пулмонална артериална хипертония

Редките заболявания се срещат по-често тогава,  когато за тях се мисли по-често. Anonymous   Идиопатичната пулмонална артериална хипертония (ИПАХ), наричана до скоро първична белодробна хипертония (ПБХ), е рядка болест, хартеризираща се с повишено белодробно артериално налягане, за което липсва видима причина. Тя се обозначава още като прекапилярна пулмонална хипертония. Диагнозата се поставя след изключване на / прочети повече

Petkova_02_OSAS-bl

Пулмонална артериална хипертония и белодробно сърце при синдром на обструктивна сънна апнея

Терминът дихателни нарушения по време на сън (ДНВС) обединява група състояния, които се характеризират с увреждане на дихателната регулация по време на сън. Към тези заболявания се отнасят протичащите с обструкция на горни дихателни пътища (ГДП) – обструктивна сънна апнея и обструктивно хъркане, както и такива без обструкция на ГДП, като централна сънна апнея, първична / прочети повече

Invozenka-fig2

Инвазивна оценка на болни с хронична тромбоемболична пулмонална хипертония

Хроничната тромбемболична пулмонална хипертония (ХТПХ) е следствие на поредица от емболии, водещи до обструкция на белодробното съдово русло. Целта на този текст е да опише ролята на инвазивното изследване за рационално терапевтично поведение при лечението на болни с ХТПХ според практиката на центрове, рутинно изследващи тези пациенти. Следва описание на методите за поставяне на точна / прочети повече

Petkova_03_Lechenie

Лечение на пулмоналната артериална хипертония

Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) е заболяване, което се манифестира с дискретни симптоми и това води до забавяне на диагнозата. Поради ограничените възможности за лечение и тежката прогноза лечението на пациенти с ПАХ е предизвикателство за медицински специалисти от различни специалности. Нелекуваната пулмонална хипертония (ПХ) се характеризира с прогресивно увеличение на белодробното съдово съпротивление, десностранна сърдечна / прочети повече

Yavor_Fig_1PAH

Лечение на пулмонална артериална хипертония с антагонисти на ендотелиновите рецептори

Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) се характеризира с прогресиращо повишаване на белодробното съдово съпротивление (БСС), развитие на десностранна сърдечна недостатъчност и смърт1,2. Най-често е идиопатична (наричана също първична пулмонална хипертония) или е усложнение на други болести и състояния, като склеродермия, системен еритематоден лупус, хроничен рецидивиращ белодробен тромбоемболизъм и др. Основно място в лечебния алгоритъм на ПАХ / прочети повече