Лечебница

Rainov 5 19

Приложение на мукоактивни медикаменти в оториноларингологичната практика – съвременни аспекти

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

I coch

Голямото предизвикателство в избора на специализиран пробиотик за пациенти на антибиотична терапия

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

B Georg

Критерии за избор на имуностимулант при често и тежко боледуващи пациенти

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

fig 1 pl t

Бенрализумаб за лечение на тежка астма

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

fig 1 eo

Механизъм на действие на бенрализумаб

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

fig 1 46

Предимства и новости при лечението с PIRFENIDON на идиопатична белодробна фиброза

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

risunka Chip

Биофилмите в микробния свят – подходи в борбата с тях

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Solna staq

Халотерапия – бягство от мръсния въздух или завръщането на пещерния човек

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Кремена 3 017

Бърз и стабилен контрол на астмата при подрастващи – как да го постигнем в практиката?

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Rosh

РОШ: кои сме ние и какви са нашите приоритети?

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече