Брой № 2 (70) / април 2023

Пулмологични проблеми в педиатрията

Насекоми и хирургия

Използвани съкращения   НБК – недребноклетъчен белодробен карцином РАРП - роботно-асистирана радикална простатектомия CLSM - конфокална лазерна микроскопия µCT - компютърна рентгенова томография MIS - минимално инвазивна хирургия RAS - роботно-асистирана хирургия SEM - сканираща електронна микроскопия     Забележително свойство на ентомологията – науката, изучаваща насекомите, е възможността за практическата ѝ интеграция в живота ни. Както много други науки, тя / прочети повече

Коластрата в суплементи при деца

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Големите предизвикателства – лечение на астма в ранна детска възраст

„Колкото по-малка е възрастта на децата с астмата, толкова по-ограничени са насоките за поведение, с които разполагаме като клиницисти“, според Szefler1.   Въпреки забележителния напредък в разбирането ни за астмата, наличието и разработването на нови лекарства за лечение, съгласно GINA всички пациенти с лека и средно тежка астма се лекуват унифицирано до 4-та стъпка, със / прочети повече

„Недоносеният“ бял дроб – проследяване на развитието на дихателната система при деца и юноши

Използвани съкращения:   БПД – бронхопулмонална дисплазия ГС – гестационна седмица ЯМР – ядрено-магнитен резонанс ДДП – долни дихателни пътища КС – кортикостероиди   Ключови думи: недоносеност, БПД, хронична респираторна заболеваемост     До момента липсват ефективни методи, които да предотвратят преждевременните раждания, поради което подобрената преживяемост на бебета, които са родени на биологичните граници / прочети повече

Микробиологията на детската кашлица в клопката на антибиотичната резистентност

Резюме    Инфекциите на дихателните пътища (ИДП) са едни от най-честите причини за търсене на лекарска помощ, но и едни от най-предизвикателните заболявания от гледна точка на правилно взимане на клинични решения, особено когато се касае за детската популация. Несъмнено навлизането на молекулярната диагностика, включително комбинирани PCR панели за най-честите респираторни патогени (вируси, бактерии, включително / прочети повече

Остър и хроничен риносинуит в детската възраст: анализ на съвременните терапевтични подходи

Риносинуитът в детската възраст е една от най-честите патологии, с които се срещат родители, педиатри, общопрактикуващи лекари и оториноларинголози. На пръв поглед банално състояние, то e мултифакторно и е причинено от разнородни инфекциозни агенти, като редица предразполагащи факти и патологични механизми, (аденоидни вегетации, бактериални биофилми, алергични състояния и др.) могат да го превърнат както в / прочети повече

Протрахиран бактериален бронхит в клиничната практика

Резюме   Протрахираният бактериален бронхит (ПББ) се описва като влажна кашлица, продължаваща най-малко четири седмици, повлияваща се от двуседмичен антибиотичен курс, при липса на признаци, насочващи към други причини за продуктивна кашлица. Най-честите бактериални изолати са Haemophilus influenzae (28% – 58%), Streptococcus pneumoniae (13% – 58%) и Moraxella catarrhalis (17% –59%). Антибиотичен курс, включващ амоксицилин-клавуланат / прочети повече

Не може да се скрие, но не трябва да се потиска – влажната кашлица при деца

„Кашлицата е като любовта, не може да бъде скрита“    George Herbert       Кашлицата в детска възраст се дължи най-често на остри вирусни инфекции на дихателните пътища (ДП), но също така може да бъде тригерирана от редица други състояния като бактериални инфекции, алергичен отговор или астма1. Детската кашлица оказва голямо влияние върху качеството / прочети повече

Без компромиси при лечението на децата

„Primum non nocere“ е фундаментален принцип в изкуст-вото на лечителя. Още повече, когато пациентите са деца, не бива да бъдат допускани компромиси. Както ненавременното започване на лечение може да се отрази негативно на пациентите, така за жалост и ненужното или неадекватно приложение на медикаменти може сериозно да навреди. Независимо че поне на хартия живеем във / прочети повече

Разрухата ни доведе до точката

В Украйна има разрушения от руските бомби, а при нас действителна разруха. Свикнахме с нея като бебе с напикан  памперс. Бенжамен Констан има проникновено наблюдение: „Покварата намалява, като се маскира“. Маскираната поквара ни съпровожда вече десетилетия. Разрушителна мерзост, която се опитва да ни бутне отново в нищото. Пораженията от моралните компромиси са ни покрили с белези. / прочети повече