Брой № 4 (67) / септември 2022

Интерстициални белодробни болести с прогресираща белодробна фиброза.

Ефекти на липозомните продукти в клиничната практика

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Хиперсензитивен пневмонит – новото в контекста на прогресивните фиброзни заболявания на белия дроб

Резюме: Хиперсензитивният пневмонит е имуномедиирана болест, която се манифестира като интерстициална белодробна болест (ИББ) при предразположени индивиди, след експозиция на идентифициран или неизвестен фактор. Болестта не е рядка, но често разпознаването й се забавя или диагнозата се поставя на етап, в който са настъпили необратими фиброзни изменения в белите дробове.  Познаването на актуалните клинични препоръки за / прочети повече

Диференциация и антифибротична терапия на дифузни белодробни болести в зависимост от характеристиката на интерстициалните (ретикуларни/фиброзни) изменения

Използвани съкращения:   ДИББ – Дифузни интерстициални белодробни болести ИИП – Идиопатични интерстицилни пневмонии ИБФ – Идиопатична белодробна фиброза ППФЕ – Плевропулмонална фиброеластоза ОФОП – Остра фибриноза и организирана пневмония ДИП – Десквамативна интерстициална пневмония КОП – Криптогенна организирана пневмония КТ – Компютърна томография ЛИП – Лимфоидна интерстициална пневмония ОИП – Остра интерстициална пневмония РБ-ИББ / прочети повече

Надеждите за промяна още са живи

Повечето българи от отиващото си поколение (над 70 год.), изживяха младостта си в условия на абсолютна еднопартийна власт, в мълчаливо безвластие, а над едно десетилетие – в авторитарна партокрация. Разочарованията от тази имитация на „народна власт“ затвориха българина в една консервативна притихнала общност, която приема властта за нещо външно, извън ежедневното битие на отделния индивид, / прочети повече

Моята съдба…

6:20 всяка сутрин.     Време е за ставане. Ужасно ми се спи, но ставам.   И днес ме чакат. Нощният дежурен седи точно срещу мен на голямата кръгла маса. Започва поредният ден, но рапортът ме уверява, че битката не е спирала и през нощта. Тази нощ 17 линейки, но всички са осъмнали живи. Трима / прочети повече