Брой № 3 (66) / юни 2022

ХОББ – новите предизвикателства

Лечение на белодробна болест, причинена от нетуберкулозни микобактерии

Използвани съкращения БАЛ – бронхоалвеоларен лаваж КУБ – киселинноустойчиви бактерии НТМ – нетуберкулозни микобактерии НТМ-ББ – белодробна болест, причинена от НТМ ТЛЧ – тест за лекарствена чувствителност   През последните десетилетия по света се регистрира увеличаване на опортюнистичните системни инфекции и дисеминирани заболявания, причинени от нетуберкулозни микобактерии (НTM), основно поради увеличения брой лица с нарушение / прочети повече

Саркопенията като прогностичен и предиктивен фактор при пациенти с метастатичен NSCLC, получаващи втора линия имунотерапия с PEMBROLIZUMAB

Използвани съкращения КТ – компютърна томография ХТ – химиотерапия ЯМР – ядрено магнитен резонанс ASM – appendicular skeletal muscle mass AUC – area under the curve BMI – body mass index CBR – clinical benefit rate CI – confidential interval ECOG PS – Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status EGFR – epidermal growth factor receptor / прочети повече

Иновативна терапия на Boehringer Ingelheim забавя спада на белодробната функция при хора с идиопатична белодробна фиброза

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Метаболитен синдром и хронична обструктивна белодробна болест

Използвани съкращения АХ – артериална хипертония БФ – белодробна функция ЗД – захарен диабет МС – метаболитен синдром ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест   През последните години все по голям брой проучвания доказват връзката между метаболитния синдром (МС) и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Обект на интерес представлява въпросът как метаболитният статус на пациентите / прочети повече

Тройна или двойна инхалаторна терапия при ХОББ? Повече въпроси или повече отговори?

  Използвани съкращения   БД – бронходилататор/и БФ – белодробна функция ДБТ – двойна бронходилататорна терапия ЕКЦ – екзацербация ЕО – еозинофили ИКС – инхалаторни кортикостероиди РКТ – рандомизирани контролирани проучвания ТИТ – тройна инхалаторна терапия LABA – дългодействащ β2-агонист LAMA – дългодействащ антихолинергик     Основните цели на лечението на стабилната ХОББ са облекчаване / прочети повече

Какво ново в GOLD 2022

Използвани съкращения     БФ – белодробна функция ВИД – върхов инспираторен дебит ДДБА – дългодействащ бета-2 агонист ДДМА – дългодействащ мускаринов антагонист ДП – дихателни пътища ЕКЦ – екзацербации ИКС – инхалаторен кортикостероид НКТ – нискодозова компютърна томография ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест     През последните две десетилетия нашето разбиране за хроничната / прочети повече

ХОББ в сянката на COVID-19. Въведение в темата.

Използвани съкращения:   ВИД – върхов инспираторен дебит ЕКЦ – екзацербация ИКС – инхалаторни кортикостероиди ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест     Пандемията от COVID-19 съсредоточи вниманието на медицинската общност върху себе си и заемайки най-голямата територия в медицинските журнали, избута встрани научната информация за други социално значими болести. Редица болести със социално значение / прочети повече

Изкуството да бъдеш лечител

„Ние имаме изкуство, за да не умрем от истината.“ Фридрих Ницше       Изкуството да бъдеш лечител е трудно за дефиниране. Добрият лечител превръща работата си в изкуство. Изкуството в медицината е професионалната интуиция, която нашепва най-доброто решение от всички възможни при конкретния пациент. За добрите лекари пациентът е индивидуалност, изведена от общото. Медицината се / прочети повече

СБОГОМ, СПАСИТЕЛЮ…

На Румен Леонидов   Освен моите стъпки усещах и други стъпки. Усещах – но не ги чувах. Дребно, черно, с кафяви петънца от никъде – кученцето връхлетя с тънък вой. Не срещу мен – срещу другия, с Другите стъпки, когото усещах само. Кратка беше борбата. Агонията – с квик – също. Кученцето изпъна крачка. И / прочети повече