Брой № 3 (66) / юни 2022

ХОББ – новите предизвикателства

Тройна или двойна инхалаторна терапия при ХОББ? Повече въпроси или повече отговори?

  Използвани съкращения   БД – бронходилататор/и БФ – белодробна функция ДБТ – двойна бронходилататорна терапия ЕКЦ – екзацербация ЕО – еозинофили ИКС – инхалаторни кортикостероиди РКТ – рандомизирани контролирани проучвания ТИТ – тройна инхалаторна терапия LABA – дългодействащ β2-агонист LAMA – дългодействащ антихолинергик     Основните цели на лечението на стабилната ХОББ са облекчаване / прочети повече

Какво ново в GOLD 2022

Използвани съкращения     БФ – белодробна функция ВИД – върхов инспираторен дебит ДДБА – дългодействащ бета-2 агонист ДДМА – дългодействащ мускаринов антагонист ДП – дихателни пътища ЕКЦ – екзацербации ИКС – инхалаторен кортикостероид НКТ – нискодозова компютърна томография ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест     През последните две десетилетия нашето разбиране за хроничната / прочети повече

ХОББ в сянката на COVID-19. Въведение в темата.

Използвани съкращения:   ВИД – върхов инспираторен дебит ЕКЦ – екзацербация ИКС – инхалаторни кортикостероиди ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест     Пандемията от COVID-19 съсредоточи вниманието на медицинската общност върху себе си и заемайки най-голямата територия в медицинските журнали, избута встрани научната информация за други социално значими болести. Редица болести със социално значение / прочети повече

Изкуството да бъдеш лечител

„Ние имаме изкуство, за да не умрем от истината.“ Фридрих Ницше       Изкуството да бъдеш лечител е трудно за дефиниране. Добрият лечител превръща работата си в изкуство. Изкуството в медицината е професионалната интуиция, която нашепва най-доброто решение от всички възможни при конкретния пациент. За добрите лекари пациентът е индивидуалност, изведена от общото. Медицината се / прочети повече

СБОГОМ, СПАСИТЕЛЮ…

На Румен Леонидов   Освен моите стъпки усещах и други стъпки. Усещах – но не ги чувах. Дребно, черно, с кафяви петънца от никъде – кученцето връхлетя с тънък вой. Не срещу мен – срещу другия, с Другите стъпки, когото усещах само. Кратка беше борбата. Агонията – с квик – също. Кученцето изпъна крачка. И / прочети повече