Брой № 2 (26) / юни 2014

Хронична кашлица

HPS-fig1

Хепатопулмонален синдром

През последните години нарасна честотата на чернодробните трансплантации в нашата страна. Чернодробната недостатъчност, изискваща този съвременен метод на лечение, може да се причини от цироза на черния дроб (с вирусна или медикаментозна генеза), аномалии в развитието на органа, както и други, по-редки причини. В настоящата обзорна статия е представена връзката между два органа в човешкия / прочети повече

IvailoZnepolski

Интелектуалците и войната на петициите през 90-те

Ивайло Знеполски е професор в Софийския университет и доктор на философските науки, един от създателите и дългогодишен ръководител на катедра «Културология». През 1996-2000 г. е гост професор във Висшето училище за социални науки в Париж. Министър на културата (1993-1995). Директор на Института за изследване на близкото минало и Дома на науките за човека и обществото. / прочети повече

772_428719010531955_1770387329_n

В маратона останахме без вестоносец

Иван Методиев скочи в микроязовира на “сивия литературен поток” направо от високия бряг на науката – химик по образование, логик по призвание, той напусна Института по почвознание “Пушкаров” и зае полагаемото му се сякаш място в неофициалните класации още с първото си книжле. Макар че дебютира със сбирката си “Прости сетива” на 34 години, когато / прочети повече