Брой № 3 (3) / септември 2008

Интерстициални белодробни болести и Саркоидоза

fig1-mukociliarna-sistema

Мукоцилиарна система: секреция на мукус и регулаторни механизми

Резюме Статията е обзор върху съвременните представи за физиологията и патофизиологията на мукоцилиарната система, като един от най-важните вродени защитни механизми, предпазващи белите дробове от вредни ефекти. Секрецията на мукус се извършва в проводната зона на дихателните пътища от субмукозните жлези и от епителните чашковидни клетки. Виско еластичните свойства на мукуса и способността му да / прочети повече

Seretide® значително забавя снижението на белодробната функция при пациенти с ХОББ

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

InSpiro_br3_img_41

Физиотерапия, мукокинетици и … йога

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Невротрофини – физиология и патология

Заради музикалната дарба на главния редактор на InSpiro първоначалното заглавие на Любознание беше Невротрофини: полифонична кантата – ноти за белия дроб. Още повече, че съвременни данни за невробиологията на музиката показват, че мозъчните нива на невротрофините nerve growth factor (NGF) и brain-derived neurotrophic factor (BDNF) се променят при слушането на ритмична музика1, 2. Това Любознание / прочети повече

Гарван без отрязани криле

2 април 1933 г. – роден Константин Павлов. Гарван и „светулка (или звезда)”, различна от другите. „Едно кокиче, от което се прави нивалин.” Преди повече от 50 години, възмутен от писъците на опитомените славеи, той написа:  Дано в настъпилата тишина един-единствен гарван се обади, за да ми каже истината. Страшната! Гарваните са свещени птици за / прочети повече

Минищипкова биопсия, насочена чрез ендобронхиална ултрасонография, за биопсия на субкаринални маси при пациенти с ниска вероятност за недребноклетъчен белодробен карцином

Endobronchial ultrasound-guided miniforceps biopsy in the biopsy of subcarinal masses in patients with low likelihood of non-small cell lung cancer   Автори: Felix Herth, Ross Morgan, Ralf Eberhardt, Armin Ernst Департамент по пулмология и интензивна медицина, Тораксклиник, Университет в Хайделберг, Германия; Интервенционална пулмология, Beth Israel Deaconess Medical Center, Медицинско училище на Харвард, Бостът, Масачузетс, САЩ / прочети повече

InSpiro_br3_img_51

Градът на Бентинг и Бест

Репортаж от годишната конференция на Американската торакална Асоциация в Торонто, Канада, 17-21 май 2008 Събудих се от побутването на стюардесата от полските авиолинии, която искаше да ме подготви за кацане на самолета и ме помоли да си закопчея предпазния колан. В илюминатора грееше интензивно и чисто слънце, което висеше малко над хоризонта на облаците, няколко / прочети повече

InSpiro_br3_img_59

Дифузни интерстициални белодробни болести

Експертно интервю с проф. Улрих Костабел (Ulrich Costabel), Отделение по пневмология и алергология, Рурландклиник, Есен, Германия  Публикувано в Breathe 2007; 4 (2): 165-171   Улрих Костабел e професор по медицина и ръководител на клиниката по пулмология и алергология към Ruhrlandklinik в гр. Есен, Германия. Той е президент на Световната Асоциация по Саркоидоза и други грануломатози / прочети повече

InSpiro_br3_img_63

Истинската история на Ален Делон

(Продължение от миналия брой) Ален Делон е роден на 8 ноември 1935 в Со, буржоазно предградие на Париж. Името му е анаграма на “le don”, „дарбата”, и затова често се смята, че е псевдоним, но не е – това е рождената му фамилия, и подобно на тази на легендарния футболист Джордж Бест, е напълно заслуже­на. / прочети повече

InSpiro_br3_img_62

С ОБИЧ И ТЪГА ЗА АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН

Солженицин, руски романист, историк и мислител, почина на 3 август 2008 г. и едно от първите неща, което ми хрумна, е, че всъщност точно неговата смърт бележи действителния край на 20-и век. Формално може да сме посрещнали 21-ия преди осем години, но на практика изпращаме миналия век сега, със загубата на една от най-големите му / прочети повече