Бронхиална хиперреактивност и атипични инфекции

Брой № 1(5) / март 2009, Атипични белодробни инфексии

В съвременната дефиниция на бронхиална астма неотменен елемент е наличието на бронхиална хиперреактивност, която се определя като склонността на интраторакалните дихателни пътища (ДП) да намаляват своя просвет под влияние на различни фактори от външната и вътрешната среда на организма в степен, различна от тази на ДП на индивиди с нормална бронхиална реактивност1. Самата „нормална” бронхиална реактивност, измерена с бронхопровокационни проби с фармакологични агенти с бронхоконстрикторно действие, като метахолин, карбахол, хистамин, показва значими интериндивидуални различия, които се дължат на генетично детерминирани разлики в чувствителността на гладката мускулатура и в архитектониката на бронхиалното дърво. Онтогенетично именно структурните особености в ранна детска възраст определят по-високата базална бронхиална реактивност на ДП, обуславяща по-честите бронхоспастични реакции при деца2.

Патологичната „свиваемост” на бронхите се дължи на възпалителни изменения в стената им, в която са въвлечени различни клетъчни елементи и техни медиатори – бронхиални епителни клетки, еозинофили, лимфоцити, мастоцити, неутрофили, макрофаги, фибробласти и гладкомускулни клетки3. Веднъж появила се, тя обикновено се самоподдържа, което определя хроничното протичане на бронхиалната астма.

Различните инфекции на ДП могат да се отразят на бронхиалната реактивност. Възможни са различни сценарии: инфекциозният причинител отключва начална бронхиална астма или пък предизвиква обостряне (екзацербация) на вече налична такава. Проучвания, които използват като диагностично средство серология, вирусни култури и полимеразна верижна реакция (PCR), дават основание да се твърди, че в повечето случаи вирусните инфекции са тези, които предизвикват обостряне на астма4, 5. Ролята на бактериите в това отношение е по-неясна. През 1932 г. Cook въвежда термина инфекциозна астма, основаващ се на хипотезата, че някои бактериални щамове, сред които могат да бъдат Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, са в основата на патогенезата на бронхиалната астма6. Въпреки че с течение на времето тази идея губи актуалност, тя все пак дава начало на проучвания, които да определят мястото на антибиотиците в лечението на астмата7.

Интересът за ролята на бактериите при астма се възражда от наблюденията на David Hahn за връзка между инфекции с Chlamydophilla pneumoniae (известна по-рано като Chlamydia pneumoniae, C. pneumoniae) и астма8. При 19 от 365 пациенти с прояви на остра респираторна инфекция е била установена серологично остра инфекция с C. pneumoniae, като при 9 от тях са били налице свиркащи хрипове, а при 4 е била постановена новодиагностицирана бронхиална астма. Тази публикация поставя началото на нови насочени проучвания, които установяват и връзка между Chlamydophilla pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и астма. Обобщение на съобщенията по този въпрос правят Johnston и Martin9. Те анализират 12 проучвания от типа „случай-контрола” върху обостряния на астма, като средно при 10% от пациентите се установява наличие на тези два микроорганизми. Проспективни кохортни проучвания обаче не успяват да определят C. pneumoniae като значим фактор за отключване на астма, но могат да имат отношение към тежестта на обострянията на налична такава10-13.

Въпросът за това дали се касае за астма, или за спастичен бронхит, като част от синдрома на инфекция на дихателния тракт, е от особено значение в ранна детска възраст. Така например кохортно проучване в Мелбърн, Австралия, дава повод за заключение, че тези две понятия представляват двата края на един общ спектър от бронхоспастични състояния14. Това обстоятелство има конкретно практическо следствие: и в двата случая поведението следва да бъде като при пациенти с астма15.

Изложените по-горе обстоятелства поставят въпроса доколко връзката между инфекция, бронхиална хиперреактивност и астма не оправдава и не налага лечение с антибиотици и особено с макролиди. Понастоящем равносметката показва благоприятен ефект от приложението им при астма. Не е ясно обаче доколко това може да се дължи на техния противомикробен ефект или на допълнителни противовъзпалителни свойства. Отговор може да даде създаването на макролиди без противомикробни качества, но с противовъзпалителен ефект.

Литература

 1. National Heart, Lung and Blood Institute. Global Initiative for Asthma. National Institutes of Health, Bethesda, MD, 1995. Publication No. 95-3659
 2. Andrew Bush. Pediatric Asthma: How Early Life Events Cause Lifelong Respiratory Disease. Asthma and COPD (Second Edition) 2009: 791-821
 3. Barnes PJ, Chung KF, Page CP. Inflammatory mediators of asthma: an update. Pharmacol Rev 1998; 50 (4): 515-596
 4. Johnston SL, Pattemore PK, Sanderson G, Smith S, Lampe F, Josephs L, Symington P, O’Toole S, Mygint SH, Tyrrell DA et al.: Community study of role of viral infections in exacerbations of asthma in 9-11 year old children. BMJ 1995; 310: 1225-1229
 5. Nicholson KG, Kent J, Ireland DC: Respiratory viruses and exacerbations of asthma in adults. BMJ 1993; 307: 982-986.
 6. Chobot R, Uvitsky IH, Dundy H: The relationship of the etiologic factors in asthma in infants and children. J Allergy 1951; 22: 106-110
 7. Black PN. Antibiotics for the treatment of asthma. Current Opinion in Pharmacology 2007; 7: 266–271
 8. Hahn DL, Dodge R, Golubjatnikov R: Association of Chlamydia pneumoniae (strain TWAR) infection with wheezing, asthmatic bronchitis and adult onset asthma. JAMA 1991; 266: 225-230
 9. Johnston SL, Martin RJ: Chlamydophila pneumoniae and Mycoplasma pneumoniae. A role in asthma pathogenesis? Am J Respir Crit Care Med 2005; 172: 1078-1079
 10. Mills GD, Lindeman JA, Fawcett JP, Herbison GP, Sears MR. Chlamydia pneumoniae serological status is not associated with asthma in children or younger adults. Int J Epidemiol 2000; 29: 280-284
 11. Cunningham AF, Johnston SL, Julious SA, Lampe FC, Ward ME. Chronic Chlamydia pneumoniae infection and asthma exacerbations in children. Eur Respir J 1998; 11: 345-349
 12. Cook PJ, Davies P, Tunnicliffe W, Ayres JG, Honeybourne D, Wise R. Chlamydia pneumoniae and asthma. Thorax 1998; 53: 254-259
 13. Black PN, Scicchitano R, Jenkins CR, Blasi F, Allegra L, Wlodarczyk J, Cooper BC. Serological evidence of infection with Chlamydia pneumoniae is related to the severity of asthma. Eur Respir J 2000; 15: 254-259
 14. Williams H, McNicol KN. Prevalence, natural history, and relationship of wheezy bronchitis and asthma in children. An epidemiological study. BMJ 1969; 4: 21-5
 1. Speight AN, Lee DA, Hey EN. Underdiagnosis and undertreatment of asthma in childhood. BMJ (Clin Res Ed) 1983; 286: 1253-6
Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар