Автори

Анелия Бочева

Отделение по Нервни болести МБАЛ Люлин

Анелия Димитрова

Кореспонденция: д-р Анелия Димитрова, пулмолог, Болница Вайле, Дания, е-mail: aneliyaad@gmail.com

Анелия Драганова

Д-р Анелия Драганова – асистент към Катедра Патофизиология, Медицински университет - Пловдив, 4002 Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15 А, email: adraganova@pathophysiology.info

Ани Илков

Ани Илков е роден на 11.01.1957 г. в с. Ружинци, Видинско. Завършил е английска гимназия във Видин, а после и Българска филология в СУ "Св. Климент Охридски", където по-късно - след около година работа в Металургичния комбинат в Кремиковци - става преподавател по Възрожденска литература. Бил е гостуващ лектор във Великобритания (1997-99), а понастоящем в Индия (от 2006 г.). Има изследвания в областта на възрожденската и новата литература. Преводач. Женен, с една дъщеря. Автор на стихосбирките: "Любов към природата" (1989; 2004), "Поля и мостове" (1990), "Любовници" (1991), "Изворът на грознохубавите" (1994), "Етимологики" (1996), "Зверовете на Август" (1999) и "Мала АзиЯ на душата" (2004). В известен смисъл неговото творчество бележи прехода към постмодернизма в българската литература, или поне поезия.

Анна Кирчева

д-р Анна Кирчева, МБАЛ „Св. Анна“ – Варна

Анна Христова

д-р Анна Христова, Главен асистент, Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив

Анна-Мария Сервадио

Департамент по физикална медицина и рехабилитация, транслационна медицина и клинични науки, Университет Тор Вергата, Рим, Италия; Уникамилус Университет, Рим, Италия

Антоанета Гатева

Антоанета Гатева, д-р, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска” – София Кореспонденция: Д-р Антоанета Гатева, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Георги Софийски” 1, София 1431; e-mail: tony_gateva@yahoo.com

Антоанета Грозева

Д-р Антоанета Грозева, д.м., Медицински факултет, Университет „Проф д-р Асен Златаров“, гр. Бургас Кореспонденция: Доц. д-р Антоанета Грозева, дм antoaneta.grozeva@gmail.com

Антон Дончев

Антон Дончев, докторант по философия в Нов Български Университет donchev.anton@gmail.com