Автори

Антон Дончев

Антон Дончев, докторант по философия в Нов Български Университет donchev.anton@gmail.com

Антония Цоневска

доц., д-р Антония Цоневска, дм, Началник на отделение по нуклеарна медицина, Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София Кореспонденция: доц. д-р Антония Цоневска, Началник на отделение по нуклеарна медицина, СБАЛО-ЕАД, София, ул. Пловдивско поле 6, София 1756, E-mail dr.tzonevska@gmail.com

Анялдо Хосе Лопез

Анялдо Хосе Лопез PhD Катедра по Пулмология, Поликлиника Пике Карнейро, Държавен университет в Рио де Жанейро, ул. „Мал. Рондон“, 381, Сао Франциско Ксавие, 20950-003, Рио де Жанейро, Бразилия Следдипломна програма по медицински науки, Факултет по медицински науки, Държавен университет в Рио де Жанейро, ул. „Проф. Мануел де Абреу“, 444, 2º андар, Вила Изабел, 20550-170, Рио де Жанейро, Бразилия Програма за следдипломно обучение на рехабилитационни науки, Университетски център Augusto Motta (UNISUAM), бул. „Дона Изабел“ 94, Бонсучесо, 21032-060, Рио де Жанейро, Бразилия

Анялдо Хосе Лопез, PhD

- Катедра по Пулмология, Поликлиника Пике Карнейро, Държавен университет в Рио де Жанейро, ул. „Мал. Рондон“, 381, Сао Франциско Ксавие, 20950-003, Рио де Жанейро, Бразилия - Следдипломна програма по медицински науки, Факултет по медицински науки, Държавен университет в Рио де Жанейро, ул. „ Проф. Мануел де Абреу“, 444, 2 андар, Вила Изабел, 20550-170, Рио де Жанейро, Бразилия - Програма за следдипломно обучение на рехабилитационни науки, Университетски център Augusto Motta (UNISUAM), бул. „Дона Изабел“ 94, Бонсучесо, 21032-060, Рио де Жанейро, Бразилия Кореспонденция: Анялдо Хосе Лопез, дм- Програма за следдипломни рехабилитационни науки, Университетски център Augusto Motta (UNISUAM), бул. „Дона Изабел“ 94, Бонсучесо, 21032-060, Рио де Жанейро, Бразилия. Телефонни и факс номера: +55 21 21 2576 2030. E-mail: agnaldolopes.uerj@gmail.com

Арман Постаджиян

Д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм, асистент, лекар – ординатор, Клиника по Кардиология, Университетска болница “Света Анна” - София Корреспонденция: доц. Арман Постаджиян, Кардиологична клиника МБАЛ „Света Анна”, София, ул. «Димитър Моллов» 1, armanp@abv.bg

Артур де Са Ферейра

Програма за следдипломно обучение на рехабилитационни науки, Университетски център Augusto Motta (UNISUAM), бул. „Дона Изабел“ 94, Бонсучесо, 21032-060, Рио де Жанейро, Бразилия Кореспонденция: д-р Arthur de Sá Ferreira, дм – Програма за следдипломни рехабилитационни науки, Университетски център Augusto Motta (UNISUAM), бул. „Дона Изабел“ 94, Бонсучесо, 21032-060, Рио де Жанейро, Бразилия.

Артур де Са Ферейра, PhD

Програма за следдипломно обучение на рехабилитационни науки, Университетски център Augusto Motta (UNISUAM), бул. „Дона Изабел“ 94, Бонсучесо, 21032-060, Рио де Жанейро, Бразилия Кореспонденция: Анялдо Хосе Лопез, дм- Програма за следдипломни рехабилитационни науки, Университетски център Augusto Motta (UNISUAM), бул. „Дона Изабел“ 94, Бонсучесо, 21032-060, Рио де Жанейро, Бразилия. Телефонни и факс номера: +55 21 21 2576 2030.

Асен Кънев

д-р Асен Кънев, НПЦВЕХ – ВМА

Асен Янчев

Асен Янчев, д-р, гл. асистент, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна Кореспонденция: д-р Асен Янчев, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, бул. „Христо Смирненски” № 1; e-mail: asen66@abv.bg

Атанас Койчев

д-р Атанас Койчев, гл. асистент, Клиника по пулмология, ендокринология, професионални болести и нефрология, УМБАЛ „Стара Загора” – Стара Загора