Автори

Александър Иванчев

Историк, учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”

Александър Йотов

Александър Михайлов

Covid отделение, УМБАЛ „Пловдив“, Пловдив

Александър Райнов

Доц. Александър Райнов, д.м., Началник Отделениe по ушни, носни и гърлени болести, Катедра по хирургични болести, Университетска болница „Лозенец” Кореспонденция: Доц. Александър Райнов, Отделениe по ушни, носни и гърлени болести, Университетска болница „Лозенец”, ул. „Козяк“ 1, 1407 София

Ана Байкова

НРЛ по туберкулоза, Национален център по заразни и паразитни болести

Ана Боянова

Анахид Аждерян

Андреас Кноблаух

Андреас Кноблаух - Кантонално училище Бургграбен, Интердисциплинарен център за медицина на съня, Кантонална болница – Сент Гален, Швейцария

Андрей Кузманов

Андрей Кузманов, Национална референтна лаборатория по микология и СПИ, Национален център по заразни и паразитни болести Кореспонденция: Д-р Андрей Кузманов, главен асистент, гр. София, бул. „Янко Сакъзов” 26, e-mail: akouzmanov@gmail.com

Анелия Димитрова

Кореспонденция: д-р Анелия Димитрова, пулмолог, Болница Вайле, Дания, е-mail: aneliyaad@gmail.com