Автори

А. Winkelmann

А. Winkelmann - Институт по Невробиология, Център по анатомия, Универистетска болница Шарите, Берлин

Айча Заралиева

д-р Айча Заралиева, Клиника по физиотерапия и рехабилитация, Военномедицинска академия - София

Ал. Маринов

Ал. Маринов, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София

Александра Червениванова

д-р Александра Червениванова, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София, бул. „Св. Георги Софийски“ №3, 1606 София e-mail: litiumbg@yahoo.com

Александър Александров

Александър Александров, д-р, Клиника по кардиология и ревматология, Военномедицинска академия – София

Александър Иванчев

Aлександър Иванчев, преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“

Александър Иванчев

Aлександър Иванчев, преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“

Александър Йотов

Александър Райнов

Доц. Александър Райнов, д.м., Началник Отделениe по ушни, носни и гърлени болести, Катедра по хирургични болести, Университетска болница „Лозенец” Кореспонденция: Доц. Александър Райнов, Отделениe по ушни, носни и гърлени болести, Университетска болница „Лозенец”, ул. „Козяк“ 1, 1407 София

Ана Байкова

НРЛ по туберкулоза, Национален център по заразни и паразитни болести