Автори

Mарсела Бонева

Д-р Марсела Бонева, д.м – Отделение по Образна диагностика в УМБАЛ „Софиямед“, гр. София

Pоман Калинов

Клиника по пулмология, Медицински университет – Пловдив Георги Белев, д-р, гл. асистент, Клиника по пулмология, Медицински университет

T. Noack

T. Noack - Институт по история на медицината, Университет “Хайнрих Хайне”, Дюселдорф, Германия

Tеодор Ковачев

Кореспонденция: д-р Теодор Ковачев, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Анна“ – София1750, ул. ,”Димитър Моллов” 1, teokovachev@gmail.com

А. Winkelmann

А. Winkelmann - Институт по Невробиология, Център по анатомия, Универистетска болница Шарите, Берлин

Адриана Димитрова Калоян Димитров

Кореспонденция: awake@bgnarcolepsy.org

Айча Заралиева

д-р Айча Заралиева, Клиника по физиотерапия и рехабилитация, Военномедицинска академия - София

Ал. Маринов

Ал. Маринов, д-р, Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение - Военномедицинска академия, София

Александра Червениванова

д-р Александра Червениванова, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София, бул. „Св. Георги Софийски“ №3, 1606 София e-mail: litiumbg@yahoo.com

Александър Александров

Александър Александров, д-р, Клиника по кардиология и ревматология, Военномедицинска академия – София