Автори

Яна Тодорова

Яна Тодорова, гл. асистент, биолог, НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Янис Папатанасиу

Проф. д-р Янис Папатанасиу, дм, Специалист по Физикална и рехабилитационна медицина Кореспонденция: проф. д-р Янис Папатанасиу, Катедра Кинезитерапия, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София, ул. „Бяло море“ 8, 1527 София, е-mail:giannipap@yahoo.co.uk

Яница Желязкова

Яница Желязкова, Първа катедра Вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Янчо Янчев

Янчо Янчев, д-р, гл. асистент, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна