Автори

Цаня Попова

д-р Цаня Попова, Клиника по Вътрешни болести, УМБАЛ”Д-р Г. Странски” Плевен

Цветан Велинов

Доц. д-р Цветан Велинов, д.м. – Началник на Централна лаборатория по микробиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Кореспонденция: Доц. д-р Цветан Велинов, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, ЦЛМ, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София, e-mail: tzv@mail.bg

Цветан Велинов

доц. д-р Цветан Велинов, дм – мениджър в СМДЛ Велинов Диагностика

Цветан Стоянов

Цветан Стоянов

Цветан Стоянов (1930-1971) - културолог, критик, писател, преводач

Цветелина Великова

Цветелина Великова

д-р Цветелина Великова,дм, клиничен имунолог, Медицински факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ул. „Козяк“ 1, 1407 София; tsvelikova@medfac.mu-sofia.bg

Чавдар Бъчваров

Чавдар Бъчваров, д-р, гл. асистент, Клиника по рентгенология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Юлия Проевска

Д-р Юлия Проевска – Централна лаборатория по микробиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД Кореспонденция: Д-р Юлия Проевска, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, ЦЛМ, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София

Юлияна Атанасова

НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ

Я. Славова

Янина Славова - д.м., професор, СБАЛББ „Св. София”, София Кореспонденция: д-р Янина Славова, СБАЛББ „Св. София”, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19, 1431 София

Яна Бочева

Яна Бочева, д-р, Център по клинична лаборатория, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна