Автори

Яница Желязкова

Яница Желязкова, Първа катедра Вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Янчо Янчев

Янчо Янчев, д-р, гл. асистент, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна